Niemal 5 mln zł na powiatowe szkolnictwo zawodowe. Umowa o dofinansowanie podpisana

Niemal 5 mln zł na powiatowe szkolnictwo zawodowe. Umowa o dofinansowanie podpisana
fot. istotne.pl Projekt ruszy 1 stycznia 2017 r. Skorzysta z niego niemal 1 200 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat Bolesławiecki w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie RPOWD.10.4.1 został wybrany do realizacji projektu „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”. W środę 23 listopada w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, starosty Karola Stasika, wicestarosty Tomasza Gabrysiaka, a także Pawła Chudego z lubelskiej firmy Syntea, partnera projektu. W czasie spotkania podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.

– Chciałbym pogratulować Powiatowi tego projektu. Dolny Śląsk, powiem to z dumą i nie będzie to przesada, to najbardziej dynamicznie rozwijający się region zarówno w Polsce, jak i w Europie środkowo-wschodniej – mówił w czasie środowej konferencji marszałek C. Przybylski. – Od lat przyjemnie jest mi chwalić grona pedagogiczne i zarządców edukacji bolesławieckiej. Powiat Bolesławiecki od lat zajmuje czołowe miejsca, jeśli chodzi o zdawalność matur. A ten projekt daje nam możliwość ugruntowania tej pozycji. I mamy nadzieję, że zapewni dopływ świeżych, doświadczonych sił do miejscowego przemysłu, bo w tej chwili odczuwamy olbrzymi głód rąk do pracy – dodał starosta K. Stasik.

Wartość projektu to 4 712 389,41 zł. Realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2017 roku. Skorzysta z niego niemal 1200 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych). Projekt napisany został w partnerstwie z Syntea S.A. z Lublina. Jego współautorem jest Cezariusz Rudyk, szef Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

Projekt zakłada realizację w pięciu wspomnianych szkołach zawodowych Powiatu specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych dla uczniów (zakończonych egzaminami), staży zawodowych, zajęć z doradcą zawodowym i innych form wsparcia uczniów. W każdej szkole odbywać się będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego (z naciskiem na język techniczny). Szkoły zostaną doposażone w najnowszy sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W ramach zakupów zaplanowano między innymi doposażenie szkół w najnowsze obrabiarki, ultrasonograf, pracownie komputerowe ze specjalistycznymi programami oraz nowoczesny sprzęt budowlany. Projekt, który w 95% dofinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej, zakłada również kształcenie nauczycieli wykorzystujących specjalistyczny sprzęt. Wkład własny Powiatu to koszt sal lekcyjnych wykorzystywanych do szkoleń.