materiał promocyjny

Wiemy, kiedy będą pierwsze przyłączenia Rynku do miejskiej sieci ciepłowniczej

Rynek
fot. UM Bolesławiec Rozpoczęcie prac budowlanych, tj. budowy sieci rozdzielczej wokół Rynku (rozpoczynając od strony ul. Magistrackiej), zaplanowano na 2018 rok. Pierwsze przyłączenia planowane są na rok 2019.
istotne.pl 183 rynek, inwestycja, um bolesławiec, zec bolesławiec

Reklama

– Przyłączenie nowych odbiorców w Rynku i jego najbliższej okolicy jest jednym z kluczowych zadań Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu – informuje prezes ZEC Rafał Koronkiewicz. W wyniku likwidacji domowych pieców grzewczych, węglowych ograniczona zostanie strefa tzw. niskiej emisji. Zadanie to zostało uwzględnione w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec” oraz w Strategii Zakładu Energetyki Cieplnej na lata 2015–2020.

Wiemy, kiedy będą pierwsze przyłączenia Rynku do miejskiej sieci ciepłowniczejWiemy, kiedy będą pierwsze przyłączenia Rynku do miejskiej sieci ciepłowniczejfot. UM Bolesławiec

W 2016 roku powstała koncepcja uciepłownienia Rynku. Do października br. powstanie dokumentacja projektowa uciepłownienia Rynku. Następnie zostanie rozpisany przetarg na wykonanie zaprojektowanych prac. Rozpoczęcie prac budowlanych, tj. budowy sieci rozdzielczej wokół Rynku (rozpoczynając od strony ul. Magistrackiej), zaplanowano na 2018 rok.

– Pierwsze przyłączenia planowane są na rok 2019. Kolejność przyłączania uwarunkowana będzie kolejnością składania wniosków o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej przez zarządców budynków, na podstawie zgody mieszkańców– informuje prezes R. Koronkiewicz. Zamierzamy podłączyć – oczywiście po uzyskaniu zgody mieszkańców – następujące budynki:

  • ul. Prusa 1–33
  • ul. Rynek 1–35, 37, 38
  • ul. Kościelna 9–12
  • ul. Sierpnia ’80 1/2
  • ul. Mickiewicza 1
  • ul. Śniadeckich 1–6
  • ul. Armii Krajowej 2–10
  • ul. Teatralna 2, 3.

Projektowana osiedlowa sieć ciepłownicza – zasilana w dwóch punktach: od strony ul. Armii Krajowej oraz od strony ul. Magistrackiej – utworzy układ pierścieniowy wokół Rynku. W przyszłości możliwe będzie dodatkowe zasilanie pierścienia od strony ul. Kościelnej. Więcej na www.boleslawiec.eu.

Wiemy, kiedy będą pierwsze przyłączenia Rynku do miejskiej sieci ciepłowniczejWiemy, kiedy będą pierwsze przyłączenia Rynku do miejskiej sieci ciepłowniczejfot. UM Bolesławiec

Reklama