Bunzlau znaczy Bolesław

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

W numerze 5(23) 1994 roku zamieściłem artykuł pt. "BOLESŁAWIEC CZY BOLESŁAW", w którym cytowałem treść hasła o naszym grodzie ze "Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich" wydanego w 1880 r. w Warszawie. W tym słowniku (tom I) nasze miasto jest pod hasłem BOLESŁAW. Jak się okazuje nie jest to jedyne źródło potwierdzające taką nazwę naszego miasta.W "Podręczniku Encyklopedii Powszechnej" Adama Wyślickiego wydanej w 1873 r. w Warszawie, w części pierwszej znajduje się również informacja o Bolesławcu pod hasłem BOLESŁAW. Treść hasła jest kilka razy krótsza niż w słowniku i w oryginale brzmi:BOLESŁAW (Bunzlau), miasto okręgowe w okręgu i regencji lignickiej na Sziąsku, na prawym brzegu rz. Bobry, pamiętne zajęciem przez Husytów 1427 r. otoczone murami i basztami, dobrze urządzony dom sierot, seminaryum. Tutaj w r. 1813 zm. feldmarszałek rosyjski Kutuzow, dla którego wystawiono dwa pomniki.Ciekawostką tej encyklopedii jest to, że podane są jeszcze dwa miasta czeskie o nazwie Bolesław (Stary i Nowy) z podaniem odpowiedników niemieckich Bunzlau (Alt i Jung). Nasze miasto Niemcy również nazwali Bunzlau, stąd można wnioskować, że nasz Bolesław został przetłumaczuny tak samo.PS. Dziękuję panu Edwardowi Kowalczykowi z Bogatyni za nadesłaną kopię hasła z tej encyklopedii.

Reklama