Gminy wspólnie pomogą bezdomnym

Ludzie
fot. UM Bolesławiec Porozumienie podpisali włodarze sześciu gmin powiatu bolesławieckiego.

Reklama

W piątek 15 grudnia w Urzędzie Miasta w Bolesławcu nastąpiło podpisanie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom.

Porozumienie dotyczy obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica. I określa dla każdej z gmin liczbę miejsc w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn oraz kwotę rocznej dotacji:

  • Gmina Miejska Bolesławiec: 18 miejsc – 180.000 zł
  • Gmina Bolesławiec: 6 miejsc – 60.000 zł
  • Gmina Gromadka: 6 miejsc – 60.000 zł
  • Gmina Warta Bolesławiecka: 4 miejsca – 40.000 zł
  • Gmina i Miasto Nowogrodziec: 3 miejsca – 30.000 zł
  • Gmina Osiecznica: 1 miejsce –10.000 zł.

Umowę podpisali: prezydent Bolesławca Piotr Roman, wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski, wójt Gromadki Dariusz Pawliszczy, wójt Warty Mirosław Haniszewski, zastępca burmistrza Nowogrodźca Dariusz Jancelewicz oraz wójt Osiecznicy Waldemar Nalazek.

Schronisko dla Osób Bezdomnych znajduje przy al. Tysiąclecia 32d, prowadzi je bolesławiecki oddział PCK. Placówka ma na celu m.in. zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych oraz podejmowanie działań o charakterze aktywizującym, które zmierzają do wyprowadzenia podopiecznych z bezdomności.

Reklama