Miasto Bolesławiec: 50 tys. zł na ochronę wolno żyjących zwierząt. Wiemy, kto się tym zajmie

Kot
fot. unsplash.com (Pacto Visual) Zadanie realizować będzie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu.
istotne.pl 183 zwierzęta, um bolesławiec

Na stronie bolesławieckiego magistratu pojawiło się ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec”.

Magistraccy urzędnicy:

Zadanie obejmuje działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką m.in. poprzez:

  1. opiekę lekarsko-weterynaryjną wolno żyjących kotów wymagających leczenia;
  2. zakup, pozyskiwanie i rozprowadzanie karmy (jesień–zima);
  3. znajdowanie domów tymczasowych dla kotów wolno żyjących;
  4. sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów.

Miejski samorząd na realizację rzeczonego zadania przyznał 50 tys. zł Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu.