materiał promocyjny

Windykacja i egzekucja – czym się różnią?

Pieniądze 200 zł
fot. istotne.pl Pojęcie egzekucja komornicza i windykacja często są stosowane zamiennie, a to duży błąd. Rzeczywiście obie te czynności umożliwiają odzyskanie należności, jednak procesy te znacznie się między sobą różnią.
istotne.pl 1 pieniądze

Reklama

Windykacja stanowi spokojniejszy etap dochodzenia należności. Gdy okazuje się ona nieskuteczna, to kolejnym krokiem jest egzekucja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnicach pomiędzy windykacją a egzekucją, to kontynuuj czytanie.

Windykacja – co to jest?

Zastanawiasz się, co to jest i jak działa windykacja? Otóż stanowi ona proces dochodzenia własności przy pomocy odpowiednich środków wskazanych w przepisach prawa. Potocznie często określa się ją jako dochodzenie należności i ściąganie długów. Windykacja jest procesem w pełni legalnym, jeśli oczywiście jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jej zadaniem jest zmotywowanie zadłużonego do uregulowania zobowiązań. Ma ona na celu szybkie i skuteczne odzyskanie należności, uniknięcie zawiłego procesu sądowego i skontrolowanie sytuacji finansowej dłużnika, aby dowiedzieć się, czy jest szansa, iż spłaci on zobowiązanie. Należy pamiętać, że windykację we Wrocławiu i wszystkich innych miastach trzeba przeprowadzić w sposób konsekwentny i zgodny z prawem. Najlepiej zdecydować się na nią jak najszybciej po upływie czasu na spłatę zobowiązania.

Egzekucja – co to jest?

Egzekucja to postępowanie, którego celem jest zmotywowanie dłużnika do spłaty zobowiązań. Mimo że jej cel jest taki sam, jak w przypadku windykacji, to jest ona bardziej skomplikowana i mniej łagodna. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego dochodzi, gdy osoba zadłużona nie chce lub nie jest w stanie dobrowolnie uregulować zobowiązań. Organami postępowania egzekucyjnego są komornicy sądowi i sądy rejonowe. Natomiast stronami są dłużnicy i wierzyciele. Co ważne, wyróżnia się 3 główne rodzaje egzekucji – świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych oraz w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Wierzyciel ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne, jeśli złoży wniosek o rozpoczęcie egzekucji, dysponuje ważnym tytułem egzekucyjnym lub w sytuacji, gdy sąd nadał tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. Warto również dodać, iż postępowanie egzekucyjne może zostać przeprowadzone m.in. z rachunku bankowego, ruchomości, nieruchomości, statków morskich i przedsiębiorstwa.

Windykacja a egzekucja – różnice

Wiele osób błędnie twierdzi, że egzekucja i windykacja stanowią ten sam proces. W rzeczywistości windykacja jest postępowaniem występującym przed egzekucją. Oba te procesy mają na celu doprowadzenie do spłaty zobowiązań przez dłużnika. Jednak podczas pierwszego z nich stosowane są metody perswazji, natomiast w czasie drugiego wykorzystywane są środki przymusu. W przypadku windykacji wykonuje się telefony do dłużnika lub wysyła się wezwania do zapłaty. Jeśli okazują się one nieskuteczne, to sprawę kieruje się do sądu. Postępowanie egzekucyjne nie jest tak łagodne, jak windykacja. Podczas niego komornik stosuje środki przymusu, np. zajmuje należące do dłużnika ruchomości lub nieruchomości. Komornik ma również prawo do zajęcia rachunków bankowych osoby zadłużonej. Jeśli dłużnik nie chce współpracować z komornikiem, specjalista ten może skorzystać z pomocy policji.

Windykacja (Wrocław) – skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata!

Jeśli masz problem z odzyskaniem należności od swojego dłużnika, to skorzystaj z pomocy dobrego adwokata od windykacji. Wrocław to miasto, w którym znajdziesz świetnych specjalistów z tej dziedziny! Adwokat pomoże Ci sporządzić pisma ponaglające i wezwania do zapłaty, a także przygotuje pozew przeciwko dłużnikowi. Ponadto w razie potrzeby będzie reprezentował Cię przed sądem i sporządzi wniosek o wpis do Rejestru Dłużników. A jeśli windykacja okaże się nieskuteczna i niezbędne będzie rozpoczęcie procesu egzekucyjnego, to profesjonalny adwokat nawiąże współpracę z kancelariami komorniczymi, aby uzyskać dla Ciebie jak najlepsze rezultaty postępowania.

Reklama