Prawie 600 dzieci urodziło się w Bolesławcu, dużo więcej niż w 2021 r. Znamy najpopularniejsze imiona

Dziecko
fot. unsplash.com (kaushal mishra) Magistrat wylicza: – W 2022 r. w Bolesławcu urodziło się więcej dziewczynek, wzrosła liczba zawartych małżeństw, odnotowano więcej rozwodów, znacznie zmalała liczba zgonów…
istotne.pl 183 dziecko, um bolesławiec

Reklama

W 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu zarejestrowano 590 aktów urodzeń. To o 69 urodzeń więcej niż w 2021 r. Przy czym 125 rejestracji dotyczyło dzieci urodzonych za granicą, a 8 stosunku przysposobienia orzeczonego przez sąd.

Minimalnie więcej urodziło się dziewczynek niż chłopców (299 dziewczynek i 291 chłopców). Rodzice najczęściej nadawali synom imiona: AntoniNikodem, a w dalszej kolejności Kacper, Jan, Filip, Michał, Tymon oraz Leon. Wśród najczęściej nadawanych imion dla córek prym wiodą imiona: ZuzannaZofia oraz Julia, Milena, Maria, Hanna, Amelia oraz Róża.

Więcej małżeństw

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła również liczba zawartych małżeństw. Tutejszy urząd sporządził ich 285 (to o 50 ślubów więcej niż w 2021 r.). Większość ceremonii miała charakter świecki. Urząd: – W tutejszym Pałacu Ślubów związek małżeński zawarło 141 par, a 6 kolejnych zdecydowało się na ślub w plenerze (3 śluby w Bolesławcu oraz w Bolesławicach, Kruszynie i Żeliszowie). Przed duchownym zawarto 87 małżeństw. Ponadto zarejestrowano 51 małżeństw zawartych za granicą.

Więcej rozwodów

Gminny samorząd: – Tendencję wzrostową ma liczba odnotowanych rozwodów. W ubiegłym roku było ich 124, w tym 9 uznań rozwodów zagranicznych sądów. Jest to liczba o 30 większa w porównaniu w rokiem ubiegłym.

Mniej zgonów

W roku 2022 roku zmalała znacznie liczba zgonów, których odnotowano 727 (to o 225 zgony mniej niż w ubiegłym roku), w tym 21 osób zmarło poza granicami Polski.

Warto też dodać, że Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławcu zorganizował cztery uroczystości wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 12 par. Przedstawiciele USC uczestniczyli również w dwóch wspaniałych uroczystościach – setnej rocznicy urodzin mieszkańców Bolesławca.

Reklama