1499 interwencji, 567 pożarów, 2 ofiary śmiertelne. I ponad 110 fałszywych alarmów

Strażacy
fot. KP PSP Bolesławiec Na stronie Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu opublikowano podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2022 r. na terenie powiatu bolesławieckiego.
istotne.pl 183 straż pożarna, pożar

Reklama

Bolesławieccy strażacy:

W roku 2022 w powiecie bolesławieckim jednostki ochrony przeciwpożarowej dysponowane były do 1499 zdarzeń, w tym do 567 pożarów, 820 miejscowych zagrożeń i 112 alarmów fałszywych, co łącznie stanowiło o 57 zdarzeń mniej niż w roku 2021.

Mundurowi wyjaśniają: – Na rodzaj zdarzeń i ich ilość bardzo duże znaczenie miały między innymi warunki atmosferyczne. Mniejsza ilość anomalii pogodowych skutkowała zmniejszeniem się ilości tzw. miejscowych zagrożeń, do których zaliczamy działania związane z usuwaniem skutków nawalnych deszczy czy silnych wiatrów.

Ale zaraz dodają: – Wzrost ilości interwencji w 2022 r. odnotowano natomiast przy pożarach, do powstania których przyczyniły się długotrwałe okresy bezdeszczowe i występowanie wysokich temperatur. Zwiększoną ilość pożarów odnotowano głównie na terenie obszarów leśnych, pól uprawnych oraz na innych powierzchniach nieużytkowych. Wiele z powstałych pożarów zewnętrznych wymagało zaangażowania znacznych sił, w tym również spoza terenu powiatu, oraz prowadzenia wielogodzinnych działań gaśniczych.

Oraz podkreślają:

Wielkim sprawdzianem funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie bolesławieckim było prowadzenie i organizacja wielodniowych działań ratowniczo-gaśniczych podczas bardzo dużego pożaru zakładu przetwarzającego odpady.

W roku 2022 podczas pożarów odnotowano także 2 ofiary śmiertelne na terenie gminy Warta Bolesławiecka. Było też znacznie więcej pożarów lasów (61) niż w roku 2021.

Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu uzupełnia:

Terenem własnego działania dla jednostek OSP włączonych do KSRG jest teren powiatu, natomiast dla jednostek OSP niewłączonych do KSRG jest teren gminy, w której są umiejscowione. (...) ponad 100 wyjazdów do działań, poza zastępami z JRG Bolesławiec, odnotowały Ochotnicze Straże Pożarne z Warty Bolesławieckiej, Nowogrodźca, Różyńca, Trzebienia, Czernej, Ocic, Gromadki i Osiecznicy. Daje to pozytywne świadectwo zaangażowania i mobilności strażaków ratowników z tych jednostek. Dzięki dużej mobilności jednostki PSP i współpracujących z nią OSP w 2022 roku zapewniono czas dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń do 15 min dla 83,5% z podejmowanych interwencji na terenie powiatu.

Szczegółowe statystyki poniżej:

Reklama