materiał promocyjny

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przypomina o opłatach!

Powiat Bolesławiecki
fot. Powiat Bolesławiecki Poniżej ważny komunikat Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
istotne.pl 183 pieniądze

Reklama

InfografikaInfografikafot. Powiat Bolesławiecki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
na podstawie art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
przypomina o obowiązku ponoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry, bez wcześniejszego zawiadomienia.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
BNP Paribas Bank Polska S.A.
57 2030 0045 1110 0000 0159 6960.

Więcej informacji, w tym informację o wysokości opłaty, można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 75 612 17 45.

Reklama