Radny Kasprzyk nie naruszył ustawy, nie straci mandatu

Wojciech Kasprzyk
fot. Powiat Bolesławiecki Ktoś złożył anonimowy donos do wojewody. Sprawą zajęli się radni powiatu bolesławieckiego. Ustalono, że Wojciech Kasprzyk nie naruszył żadnej ustawy, tym samym nie straci mandatu.
istotne.pl 1 wojciech kasprzyk, rada powiatu bolesławieckiego

Reklama

Anonimowy donos wpłynął do Wojewody Dolnośląskiego. Autor donosu zarzucał Wojciechowi Kasprzykowi, przewodniczącemu Rady Powiatu Bolesławieckiego, że jest członkiem władz stowarzyszenia, które prowadzi działalność gospodarczą. Gdyby tak było, Kasprzyk nie mógłby być radnym. Choć z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wynika jasno, że stowarzyszenie wcale nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej, wojewoda nakazał radzie powiatu bolesławieckiego zbadanie sprawy.

2 marca odbyła się sesja w tej sprawie. – Komisja doraźna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – w szczególności po zapoznaniu się z wypisem z KRS dotyczącym stowarzyszenia bolesławianie.eu, dowodem rezygnacji radnego z dniem 31 lipca 2022 r. z członkostwa w stowarzyszeniu oraz wyjaśnieniami pisemnymi i ustnymi radnego Wojciecha Kasprzyka – komisja stwierdziła, że radny Wojciech Kasprzyk nie naruszył przepisów Ustawy o samorządzie powiatowym, w szczególności art. 25b – powiedział Jarosław Nenkin, członek komisji.

– Transparentnie i horyzontalnie wyjaśniłem kwestie dotyczące mojego uczestnictwa w zarządzie stowarzyszenia boleslawianie.eu. Proszę państwa, naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia, albowiem stowarzyszenie to nigdy nie prowadziło działalności gospodarczej; jest to wprost napisane w KRS. Czyli referendarz sądowy bada takie stowarzyszenie i wpisuje taki podmiot – czy prowadzi działalność, czy nie. Ponadto jeżeli prowadziłoby działalność gospodarczą, jest tzw. dział trzeci KRS, w którym wpisuje się PKD. Skoro PKD nie ma, to stowarzyszenie działalności nie prowadzi i nie może prowadzić – mówił na sesji Wojciech Kasprzyk.

– Mali ludzie piszą donosy. Szkoda, że nie mają odwagi pod imieniem i nazwiskiem – puentuje całą sprawę przewodniczący Wojciech Kasprzyk.

Reklama