Resort edukacji: będą podwyżki dla nauczycieli. Wiemy jakie. Związkowcy żądali wyższych

Przemysław Czarnek
fot. gov.pl „Mimo olbrzymich wydatków budżetu państwa, m.in. na zbrojenia i ochronę zdrowia, rząd przeznaczy w przyszłym roku rekordowe środki na oświatę” – czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
istotne.pl 183 edukacja, pieniądze, ministerstwo, nauczyciel

Reklama

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Jak czytamy na stronie resortu:

Tym samym nauczyciele otrzymają wyrównanie od 1 stycznia br. dzięki podwyższeniu subwencji oświatowej o rekordowe ponad 11 mld zł.

Ministerialni urzędnicy dodają:

Subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie 64,4 mld zł. To o 11,1 mld zł więcej w stosunku do ustawy budżetowej z 2022 r., czyli wzrost o 20,8 proc. Nigdy nie było tak gigantycznego zwiększenia kwotowego i procentowego subwencji. Mimo olbrzymich wydatków budżetu państwa, m.in. na zbrojenia i ochronę zdrowia, rząd przeznaczy w przyszłym roku rekordowe środki na oświatę.

Jak z kolei podaje samorządowy serwis PAP:

Zgodnie z rozporządzeniem podwyżka ma wynieść 7,8 proc. w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od 1 września 2022 r. Minimalne stawki wynagrodzenia dla nauczycieli w stopniu magistra z przygotowaniem pedagogicznym będą zatem następujące: 3690 zł dla nauczycieli początkujących bez stopnia awansu zawodowego (wzrost o 266 zł), 3890 zł dla nauczycieli mianowanych (wzrost o 293 zł) i 4550 zł dla nauczycieli dyplomowanych (wzrost o 326 zł).

Co na to ZNP?

Zupełnie inaczej sprawę widzi Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na stronie organizacji opublikowano pismo adresowane do szefa MEiN P. Czarnka. Oto ono:

Szanowny Panie Ministrze,

z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego 15 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw usług publicznych, którego głównym tematem była dyskusja o projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego był przekonany, iż uczestniczący w posiedzeniu minister Dariusz Piontkowski odniesie się do propozycji Związku zwiększającej o 15% stawki wynagrodzenia zasadniczego, które zgłosiliśmy w dniu 1 lutego 2023 roku (podkreślenia pochodzą od sygnatariuszy dokumentu: szefa i wiceszefa ZNP – przy. red.).

Niestety, minister zamiast odnieść się do zgłoszonej propozycji stwierdził, iż rozmowa o zmianach w projekcie rozporządzenia jest bezprzedmiotowa, bowiem żadne zmiany nie mogą być dokonane wobec przyjęcia przez parlament ustawy budżetowej.

Ustawy, która co prawda określa średnioroczny wzrost wynagrodzeń o 7,8%, ale dotyczy to tylko państwowej sfery budżetowej. Ustawa jedynie zwiększa kwotę bazową dla nauczycieli do wysokości 3.981,50 zł, co daje prawo partnerowi społecznemu – w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – aby w czasie rozmów uzgodnieniowych złożyć propozycję zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego.

13 lutego 2023 roku ZNP skierowało na ręce ministra Dariusza Piontkowskiego swoje negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia, żądając jednocześnie zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego o 15% (podkreślenie – istotne.pl).

Wobec negatywnego stanowiska Ministerstwa Edukacji i Nauki do żądań Związku w sprawie zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz pozorowania trybu uzgodnień z partnerami społecznymi – Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się w trybie pilnym podpisania rozporządzenia płacowego, które pozwoli podnieść wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 roku.

Reklama