Zostań prezesem Zakładów Ceramicznych "Bolesławiec"! Wymagania są żadne

Zakłady Ceramiczne
fot. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec Prezesem jednej z największych i najstarszych bolesławieckich ceramik może zostać każdy, kto skończył studia, o ile przepracował gdzieś pięć lat i trzy lata miał stanowisko kierownicze lub samodzielne. Gdzie haczyk? Trzeba dogadać się z partią Prawo i Sprawiedliwość, bo właścicielem Zakładów jest Skarb Państwa.
istotne.pl 86 ceramika, prezes, zc bolesławiec

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" ogłosiła 12 maja 2023 roku postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. W Radzie Nadzorczej zasiadają: Robert Witold Kuczyński, Jan Piotr Rus oraz Mirosław Dela.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
  2. posiadać co najmniej 5-Ietni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracy, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracy, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych tub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
  4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1.-3. wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spodkach handlowych.

Na rozmowę kwalifikacyjną do 9 czerwca trzeba się tylko wyuczyć:

  • wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa ta Spółka
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego
    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być również wybrane zagadnienia z następujących obszarów: rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością, analizy rynku i konkurencji, marketingu i sprzedaży, zasad i przepisów prawa pracy, zbiorowych stosunków pracy, polityki kadrowej.

Cały tekst załącznika do uchwały Rady Nadzorczej TUTAJ.

Jak myślicie, kto zostanie nowym prezesem Zakładów Ceramicznych "Bolesławiec"? Piszcie w komentarzach.