Świętoszowscy pancerniacy oddali krew. Zebrano ponad 15 litrów

Żołnierka
fot. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie Mundurowi: – Krew to bezcenny skarb, którym można dzielić się z innymi.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc, krwiodawstwo

10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka włącza się aktywnie w akcje krwiodawstwa, współdziałając z Oddziałem Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Świętoszów, z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz osobami wspierającymi.

Mundurowi podsumowują poniedziałkową akcję:

  • Pobrano od krwiodawców 15,30 litrów krwi pełnej.
  • Do oddania krwi zgłosiło się do Koordynatora 79 żołnierzy i pracowników chętnych do oddania krwi.
  • Zarejestrowano do oddania krwi w punkcie poboru: 48 krwiodawców, w tym 15 kobiet.
  • Krew oddało łącznie: 34 krwiodawców, w tym 12 kobiet.

Warto dodać, że dwie osoby po raz pierwszy oddały krew. Major Adam Koronkiewicz:

Krew to bezcenny skarb, którym można dzielić się z innymi. My to już robimy! A mogą wszyscy, zdrowi pełnoletni ludzie – wszak wszyscy jesteśmy jego „posiadaczami”.