Nauczyciele z powiatowych szkół uhonorowani

Nauczyciele
fot. MDK Bolesławiec Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu: – Zawód społecznego zaufania. Wychowawca młodzieży, mistrz i mentor. 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej.
istotne.pl 183 dzień edukacji narodowej, mdk bolesławiec

Reklama

Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki:

Każdy ma w pamięci przynajmniej jednego nauczyciela, tego wyjątkowego, mądrego ponad przeciętność, życzliwego przyjaciela. Pedagogom życzę, aby w taki właśnie sposób zostali zapamiętani przez wdzięcznych uczniów. Uczniom życzę, aby na swojej drodze spotkali takich właśnie mistrzów.

W Teatrze Starym odbyła się gala, na którą zaproszono nauczycieli szkół ponadpodstawowych, pracowników obsługi oraz instytucji ściśle współpracujących z oświatą, dla których organem założycielskim jest Powiat Bolesławiecki.

Osoby wyróżniające się osiągnięciami w pracy odebrały nagrody, które przyznał Zarząd Powiatu Bolesławieckiego i dyrektorzy poszczególnych placówek. MDK w Bolesławcu:

W gronie słusznie nagrodzonych znalazła się Joanna Mysłek-Michnowska – nasza pani od plastyki i ceramiki – która odebrała wyróżnienie z rąk starosty, Tomasza Gabrysiaka i Katarzyny Zięby, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Dyrektor MDK Dariusz Uściński za szczególny wkład w kulturalną edukację młodzieży nagrodził: Renatę Dorosz, Katarzynę Sas, Annę Leśniewską, Anetę ĆwieluchMarka Łętowskiego.

Na równorzędne nagrody zasłużyli pracownicy administracji i obsługi technicznej, bez których sprawne funkcjonowanie domu kultury i teatru nie byłoby możliwe: Marzena Turecka, Łukasz Byzdra oraz Andrzej Malcher.

Pracowników edukacji nagradzali również obecni podczas gali:

  • Barbara Kuduk – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bolesławieckiego,
  • Mirosław Horzempa – wicestarosta Powiatu Bolesławieckiego,
  • Stanisław Chwojnicki – członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,
  • Waldemar Krysztofiak – przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Reklama