Klimatyzowana świetlica z kawiarenką – wszystko dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

Świetlica Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
fot. istotne.pl Odnowiona świetlica w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ma być miejscem, gdzie będzie można będzie edukować, informować, spotykać się całymi rodzinami. Będzie tam kawiarenka i pracownie artystyczne, w tym ceramiczna oraz pracownia kulinarna, biblioteka i sala telewizyjna. To nowatorskie miejsce, które ma odczarować szpital dla psychicznie chorych i zwiększyć wagę profilaktyki chorób psychicznych zwłaszcza u dzieci i młodzieży.
istotne.pl 86 świetlica, szpital psychiatryczny

Reklama

Oprócz świetlicy w szpitalu wojewódzkim utworzono też zewnętrzne boisko sportowe z siłownią, kącik grillowy przy oddziale dla dzieci i młodzieży i przede wszystkim poprawiona została funkcjonalność placówki pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zrealizowanie wszystkich zadań możliwe było dzięki rządowemu programowi „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

– Udało się nam przygotować tę świetlicę z dofinansowania – mówi Anna Dekarz zastępczyni dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych. – Dzięki temu będziemy mogli stworzyć możliwości do terapii zajęciowej pacjentów. To ważny element leczenia, który oprócz leczenia farmakologicznego, terapeutycznego, pomoże nam przygotować pacjenta do powrotu do jego środowiska – mówi dyrektorka.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego sfinansował wkład własny projektu oraz zakup wyposażenia powstałego obiektu. W sumie samorząd województwa dołożył ponad 800 tysięcy złotych.

– Chcemy, aby wsparcie psychologiczne i opieka psychiatryczna w naszym województwie były na jak najwyższym poziomie. Dlatego też inwestujemy w Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, ale również dążymy do objęcia finansowaniem unijnym budowy Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie – mówił na otwarciu marszałek Cezary Przybylski.

Wicemarszałek podkreślał jak ważna jest funkcja odczarowania takich miejsc jak szpitale psychiatryczne i zmiana mentalności oraz sposobu postrzegania osób chorych psychicznie.

– Wyzwania w ochronie zdrowia psychicznego powodują konieczność poprawy infrastruktury. Nowo otwarta świetlica środowiskowa w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych spełnia te oczekiwania. Zwłaszcza, że jest zgodna z kierunkiem wprowadzanych zmian w psychiatrii, które polegają na rozwoju opieki środowiskowej, dziennej, której celem jest ograniczenie konieczności hospitalizacji pacjentów – dodał Marcin Krzyżanowski.
Każdego z nas może dotknąć kryzys psychiczny, dlatego dbanie o wspólne zdrowie i inwestowanie w szpital dla psychicznie i nerwowo chorych to priorytet dla powiatu.

Dyrektor Jarosław Karbowski dziękował za wsparcie finansowe wójtom, prezydentowi i staroście bolesławieckiemu.

– Cieszy fakt, że władze wojewódzkie dostrzegają Bolesławiec na mapie województwa dolnośląskiego – mówił na otwarciu prezydent Piotr Roman. Kiedy widzimy tak dobrą wolę ze strony Urzędu Marszałkowskiego i widzimy kompleksowe działania w szpitalu, łatwiej jest przekonać radnych, radnych gmin, by dofinansować szpital. Kilka tygodni temu odwiedziłem pana dyrektora i byłem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj zostało zmienione w szpitalu. Byłem tutaj szefem rady społecznej i widziałem ogromne potrzeby, to najstarszy 150-letni szpital w regionie. I dotychczas nie było takiej skali przedsięwzięć, jaką widzimy w przeciągu tych kilkunastu miesięcy – dodał prezydent.

W krótkich i bardzo serdecznych słowach gratulował przedsięwzięcia wicestarosta bolesławiecki.

– Pacjenci, którzy zobaczą w jakim dobrych warunkach się znaleźli, są już w połowie uleczeni – gratulował zespołowi szpitala Mirosław Horzempa.

Celem zrealizowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa jakości pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uległ pogorszeniu w związku z epidemią i wprowadzonymi obostrzeniami oraz zmianami społecznymi.

Koszt wszystkich zadań wyniósł niemal 1,5 mln złotych. Znaczną część projektu szpital sfinansował dzięki wsparciu z Ministerstwa Zdrowia w wysokości ponad 1,2 mln złotych. Ponad 200 tysięcy złotych wyniosła z kolei dotacja z budżetu województwa.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Placówka zlokalizowana jest na terenie zabytkowego parku o powierzchni powyżej 9 hektarów w 17 zabytkowych obiektach. Kompleks dysponuje ponad 500 miejscami dla osób wymagających specjalistycznej i kompleksowej pomocy z zakresu zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i rehabilitacji neurologicznej bądź ogólnoustrojowej. W ciągu ostatnich 4 lat placówka otrzymała wsparcie finansowe przekraczające 6,3 miliona złotych, z których 4,3 miliona złotych pochodziło z budżetu województwa dolnośląskiego.

Reklama