Pół miliona na bolesławieckie zabytki. Wiemy na które. Kto dostanie najwięcej?

Wejście do Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej
fot. UM Bolesławiec Na styczniowej sesji Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
istotne.pl 183 zabytek, um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Magistrat: – Do udzielenia dotacji wytypowano cztery wnioski, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne.

Dwa wnioski zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe. Dotyczą one remontów elewacji kamienic przy ul. Kubika 10 (80 tys. zł) i ul. Kubika 11 (170 tys. zł). Trzeci wniosek złożony został przez Parafię Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu. Obejmuje on prace konserwatorskie gotyckiego kościoła w zakresie renowacji płyt epitafijnych (50 tys. zł).

Czwarty wniosek, złożony przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, dotyczy konserwacji kamiennych schodów wejściowych od strony Rynku – w ramach kontynuacji programu konserwatorskiego pilnych prac restauratorskich w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej (200 tys. zł). Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Urząd Miasta Bolesławiec:

Dotacje z budżetu miasta Bolesławca na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków przyznawane są od 2005 r. W każdym przypadku wnioski dotyczyły obiektu o wysokiej wartości historycznej i kulturowej. Prace konserwatorskie przy obiektach każdorazowo zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej.

Z budżetu miasta Bolesławca przeznaczono na ten cel 500 tys. zł.

Reklama