Aż 251 kierujących po dragach lub alkoholu. Mniej, lecz wciąż dużo Niebieskich Kart

Przemoc/depresja
fot. unsplash.com (Stefano Pollio) Podajemy najważniejsze dane pochodzące z Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w 2022 r. przygotowanej przez Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.
istotne.pl 183 policja, podsumowanie

Reklama

W policyjnym podsumowaniu roku 2022 czytamy między innymi:

(...) nastąpił spadek przestępstw ogółem, przestępczości kryminalnej oraz przestępczości z wybranych 7 kategorii w stosunku do roku poprzedniego (2021 – przyp. istotne.pl).

Ważniejsze dane dotyczące ubiegłego roku:

 • Funkcjonariusze KPP w Bolesławcu pełnili 9625 służb prewencyjnych (o 1263 więcej niż w roku 2021), w tym 159 służb ponadnormatywnych finansowanych ze środków Gminy Warta Bolesławiecka i Gminy Gromadka.
 • Drogówka pełniła 3596 służb.
 • Ujawniono 10 996 wykroczeń, które zakończyły się zastosowaniem wobec sprawców mandatów karnych, środków oddziaływania wychowawczego (pouczenie, zwrócenie uwagi) oraz skierowaniem wniosków o ukaranie do sądu.
 • Przeprowadzono 3398 postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.
 • Przeprowadzono 18 530 interwencji. (To wzrost o 1511 w porównaniu do 2021 r.).
 • Wylegitymowano 46 265 osób. (Również wzrost).
 • Zatrzymano 433 osoby poszukiwane.
 • W wyniku prowadzonych postępowań przygotowawczych bolesławieckich funkcjonariuszy sąd na wniosek prokuratora zastosował 44 tymczasowe aresztowania.
 • 655 sprawców przestępstw zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu.
 • Na terenie powiatu doszło do 35 wypadków drogowych. (Tyle samo było w 2021 r.). Zginęły 4 osoby.
 • Odnotowano 1158 kolizji. (O 137 mniej niż w 2021 r.).
 • Skontrolowano 12 827 kierujących pojazdami oraz pieszych. (Zastosowano 5525 środków prawnych, zatrzymano 857 dowodów rejestracyjnych.
 • Ujawniono 251 kierowców, który byli albo w stanie nietrzeźwości, albo po narkotykach, albo po użyciu alkoholu.
 • Sam zespół SPEED ujawnił 657 wykroczeń.
 • Sporządzono 189 formularzy Niebieska Karta. (O 19 mniej niż w roku poprzednim).
 • W pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w nowej komendzie policji osadzono aż 429 osób.

Reklama