Świętoszów: Są nowi kandydaci do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

Elewi
fot. szer. Ewelina Soból, szer. Kamil Oślizło Coraz więcej osób wiąże swoją przyszłość z wojskiem.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc

Reklama

Jak wczoraj informowała świętoszowska 10 Brygada Kawalerii Pancernej:

W 10BKPanc trwa właśnie przyjmowanie kandydatów do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

Coraz więcej osób wiąże swoją przyszłość z wojskiem

Jak pod koniec grudnia ub.r. informował serwis gov.pl:

Stale prowadzimy rekrutację i chcemy przeszkolić jak najwięcej osób, tak aby wiedziały, jak zachować się np. w sytuacji kryzysowej. Uprościliśmy system wstępowania do wojska, tworząc Wojskowe Centra Rekrutacji. Wprowadziliśmy nowy rodzaj służby – Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową. Jest to służba przeznaczona dla ochotników, którzy odbywają 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Od wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny złożono blisko 20 tysięcy wniosków do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Kolejnym elementem przyczyniającym się do wzrostu liczebności Wojska Polskiego jest zwiększenie corocznych limitów miejsc na wojskowych uczelniach. W obecnym roku akademickim 2022/23 liczba miejsc na studiach wojskowych w akademiach w Warszawie, Dęblinie, Gdyni i Wrocławiu wzrosła o 450. Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do stałego wzrostu polskiej armii, odtworzenia systemu rezerw, a w konsekwencji do wzmocnienia systemu obrony państwa.

Reklama