Szefowie i wiceszefowie miejskich jednostek mogą dostać podwyżki. Jest decyzja prezydenta

Ratusz w Bolesławcu
fot. Miasto Bolesławiec Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia (1 lutego) z mocą od 1 stycznia 2023 r.
istotne.pl 183 pieniądze, um bolesławiec

Reklama

Prezydent Piotr Roman wydał zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec. W dokumencie czytamy m.in.:

§ 1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w wysokości: 14.400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych) brutto.

§ 2. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto.

W uzasadnieniu wspomnianego aktu prawnego napisano:

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Prezydent Miasta jest obowiązany do określenia, w drodze zarządzenia, maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynku pracy, mającą wpływ na wysokość wynagrodzeń w naszym regionie, wystąpiła konieczność wydania nowego zarządzenia. Przedmiotowemu zarządzeniu zostaje nadana moc wsteczna, akt wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r. Przedmiotowy zapis upoważnia Prezydenta Miasta do dokonania regulacji płacowych z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia (1 lutego).

Reklama