materiał promocyjny

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok?

Mężczyzna i kalkulator
fot. unsplash.com Zbliżająca się końcówka roku to dobry czas na ogólne podsumowanie działalności, a także kondycji finansowej. Do jednych z elementów podsumowania należy przygotowanie sprawozdania finansowego – dokumentu, który przedstawia kompleksowe informacje związane z sytuacją finansową firmy. Przedsiębiorcy wpisani do KRS, a także organizacje pozarządowe mają obowiązek przygotowania takiego sprawozdania i przekazania go do odpowiedniego organu – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Jak sporządzić taki dokument? Poznaj szczegóły!
istotne.pl 183 pieniądze

Reklama

Sprawozdanie finansowe w pigułce

Podsumowanie finansów firmy w formie sprawozdania finansowego przygotować należy w formie elektronicznej. Jest ono sporządzane przez członków zarządu, księgową czy też osobę z firmy, której zlecone jest prowadzenie rachunkowości. Dodatkowo sprawozdanie finansowe podpisane musi zostać podpisem elektronicznym – wewnętrznym lub profilem zaufanym ePUAP. Standardowo sprawozdanie złożone musi zostać do końca 3 miesiąca nowego roku i dotyczy poprzedniego roku obrotowego, który często pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jak jednak je sporządzić? Stosuje się do tego określone zasady w ustawie o rachunkowości oraz gotowe wzory będące załącznikami do tej ustawy. Z czego dokładnie składa się taki dokument? Sporządzenie sprawozdań finansowych obejmuje rachunek zysków i strat, zestawienie pasywów i aktywów na dzień, który kończy poprzedni oraz bieżący rok obrotowy firmy, a także dodatkowe załączniki oraz inne objaśnienia, które wpływają na rzetelność sprawozdania i w pełnym świetle przedstawiają kondycję finansową firmy.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu rzetelnego sprawozdania finansowego? Chciałbyś doradzić się, w którymś z jego elementów? Chcesz zlecić opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej? Koniecznie odwiedź platformę Crowe i powierz to w ręce specjalistów posiadających szerokie doświadczenie w branży. Zakres usług dotyczy zarówno przygotowania całego sprawozdania finansowego, jak również wybranych części.

Reklama