Nowe możliwości dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność

Mężczyzna projektuje druk 3d
fot. Dolnośląskie Centrum Druku 3D Dolnośląskie Centrum Druku 3D gotowe jest do pełnej komercjalizacji. W budynku stworzono warunki do szkoleń nowych pracownikówtym.in. w zakresie druku 3D. Tutaj przedsiębiorcy mogą jeszcze przed zainwestowaniem dużych pieniędzy, stworzyć prototyp i sprawdzić, czy wszystkie jego elementy działają, i w końcu, czy ma on szansę na rynkowy sukces.
istotne.pl 86 przedsiębiorczość, dolny śląsk

Reklama

Dolnośląskie Centrum Druku 3D gotowe jest do pełnej komercjalizacji. Dobiegają końca ostatnie prace wykończeniowe. DC3D jest też już w pełni wyposażone. Od tego momentu rozpoczyna się kolejny etap działalności DC3D, czyli udostępnienie całości obiektu i jego infrastruktury podmiotom zewnętrznym z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt przewiduje zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej tj. powierzchni magazynowo-biurowej wraz z zapleczem laboratoryjnym dla 27 podmiotów z zakresu inteligentnych specjalizacji z Dolnego Śląska. W budynku stworzono warunki do szkoleń nowych pracownikówtym.in. w zakresie druku 3D i rozbudowano istniejąca infrastrukturę Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki. Dolnośląskie Centrum Druku 3D wspomaga również transfer wiedzy między firmami korzystającymi z inkubatora i środowiskiem naukowym. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inkubator Druku 3D skierowany jest w szczególności do przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność i nie mają jeszcze swoich obiektów produkcyjnych czy magazynowych. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla firm, które chcą wprowadzić nowy produkt. Tutaj mogą jeszcze przed zainwestowaniem dużych pieniędzy, stworzyć prototyp i sprawdzić, czy wszystkie jego elementy działają, i w końcu, czy ma on szansę na rynkowy sukces.

- Dolny Śląsk znajduje się wśród najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce. Budowa gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności oraz związany z tym wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw to jedne z naszych głównych celów strategicznych – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zastosowań druku 3D jest coraz więcej i stają się one coraz powszechniej wykorzystywane. Sektor medyczny używa wspomnianych technologii choćby do tworzenia protez. Branża motoryzacyjna tworzy w ten sposób niektóre części do samochodów. Coraz więcej przykładów wydruków 3D można znaleźć w muzeach, które odwzorowują eksponaty, by stały się bardziej dostępne dla osób niewidzących. Technologia wykorzystywana jest także w architekturze, czy designie.

- Od dawna widzimy, że sprzęt i technologia są coraz bardziej dostępne. Brakuje natomiast operatorów tych urządzeń. Liczymy, że DC3D będzie także miejscem szkoleń, w którym można wyuczyć się nowego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu – mówi Jakub Trzyna, główny inżynier DC3D.

DC3D dysponuje halą warsztatowo-produkcyjną o powierzchni około 5000 m² wraz z powierzchnią biurową – około 1800 m² oraz laboratorium druku 3D wyposażonym w najnowocześniejsze urządzenia drukujące.

Dolnośląskie Centrum Druku 3D powstało w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu”. Wartość całkowita projektu wynosi: 35 045 987,38 PLN, w tym wydatki kwalifikowane: 19 648 718,70 PLN, dofinansowanie: 15 395 268,68 PLN. Pod względem formalnym projekt zakończy się 31.12.2022.

Reklama