Strażacy z Gierałtowa świętowali swoje 75-lecie!

Ludzie
fot. Karolina Chamiga Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie została odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
istotne.pl 183 straż pożarna, gmina nowogrodziec, osp gierałtów

Reklama

Jubileuszowe uroczystości w dniu 12 listopada rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Gierałtowie, którą odprawił ks. proboszcz Janusz Leszczyński. Następnie podczas apelu przy remizie złożony został meldunek o rozpoczęciu uroczystości, podniesiona została flaga państwowa oraz odegrany hymn państwowy.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez prezesa OSP Stanisława Żółtańskiego rozpoczęła się ceremonia wręczenia odznaczeń, odznak, wyróżnień i nagród. Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie została odznaczona złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przez prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Tomasza Stanowskiego.

Wielu druhów otrzymało złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaki, wyróżnienia i nagrody; dwóch ochotników otrzymało odznakę „Strażak Wzorowy” oraz odznaki Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Strażacy podziękowali również swoim darczyńcom i zaproszonym gościom. Na koniec zaprosili wszystkich zgromadzonych do zwiedzania remizy oraz na poczęstunek.


Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie została założona przez Jana Zazulaka w marcu 1946 roku, po przyjeździe przesiedleńców ze Świrza i Kopania, jako pierwsza na terenie powiatu bolesławieckiego. Wśród przesiedleńców było wielu ochotników ze Świrskiej Straży Ogniowej. Początkowo straż dysponowała niemiecką czteroosobową sikawką ręczną przewożoną parą koni należących do gospodarza mieszkającego najbliżej remizy. W straży funkcjonowała także orkiestra dęta prowadzona przez pierwszego komendanta druha Jana Zazulaka.

Początkowo prywatna posesja ówczesnego komendanta stanowiła siedzibę straży. W 1948 roku OSP otrzymała pomieszczenie w domu ludowym. W 1965 r. prezesem OSP został Antoni Szwed, a naczelnikiem Michał Szuter.

OSP Gierałtów była wysoko ceniona za wyszkolenie, mobilność i udział w gaszeniu pożarów. W styczniu 1975 roku na Walnym Zebraniu zapadła decyzja o budowie nowej remizy. Dzięki pomocy finansowej władz lokalnych i strażackich remiza została wybudowana w czynie społecznym i oddania do użytkowania pod koniec 1975 roku.

W 1984 roku jednostka otrzymała sztandar, natomiast w 1989 roku Komenda Wojewódzka w Jeleniej Górze przyznała nowy samochód pożarniczy STAR 200 z pełnym wyposażeniem. W 1996 roku OSP Gierałtów obchodziła Jubileusz 50-lecia istnienia, wtedy to została odznaczona srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Na przestrzeni wielu lat członkowie OSP byli odznaczani medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Trzech druhów zostało uhonorowanych najwyższym odznaczeniem strażackim, tj. Złotym Znakiem Związku; należą do nich:

  • druh Jan Zazulak – założyciel OSP, a jednocześnie kapelmistrz działającej przez wiele lat orkiestry dętej;
  • druh Michał Szuter – aktywny działacz strażacki, budowniczy remizy, propagator zasad ochrony przeciwpożarowej.

W 2005 roku druh Michał Szuter został odznaczony pośmiertnie Medalem Honorowym Bolesława Chomicza oraz druh Józef Zborowski.

Dzięki władzom samorządowym gminy Nowogrodziec w 2010 roku w budynku remizy został przeprowadzony gruntowy remont. Na początku 2016 roku nastąpiła zmiana pokoleniowa strażaków: prezesem OSP został druh Stanisław Żółtański. W tym samym roku Gmina Nowogrodziec zakupiła samochód pożarniczy marki Iveco.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu OSP Gierałtów jest fakt, że w szeregi ratowników wstępują dziewczęta, które biorą udział w działaniach ratowniczych. Niewątpliwie wielkim sukcesem jednostki są działające Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców, które są gwarantem jej ciągłości pokoleniowej.

Reklama