Jakie podatki i składki płaci ksiądz? Zrobiliśmy wyliczenia

Ksiądz trzymający pieniądze
fot. istotne.pl Przeciętny bolesławiecki ksiądz, który utrzymuje się z tacy, mszy, ślubów, chrztów itp. płaci minimum 687 zł podatków i składek na ubezpieczenia. Koszty podatkowe i ubezpieczeniowe najmniej zarabiających bolesławian to prawie dwa razy tyle, to jest 1267 zł.
istotne.pl 1 kościół, pieniądze, ksiądz, podatek

Reklama

Osoby duchowne, które zarabiają wyłącznie na mszach, ślubach, pogrzebach, chrztach, kolędzie i innych tego typu kościelnych rzeczach, opłacają jedynie ryczałt od tych przychodów. Dodatkowo księżą są zwolnieni od obowiązku składania zeznań podatkowych na temat przychodów objętych ryczałtem. Stawki wyznacza urząd skarbowy i zależne są od pełnionej funkcji (proboszcz, wikary) oraz od wielkości parafii.

Ile podatku miesięcznie płaci proboszcz?

W przeciętnej bolesławieckiej parafii proboszcz płaci od 250 do 280 zł podatku, niezależnie od tego, ile zarobi na działalności duszpasterskiej.

Liczba mieszkańców w parafii Wysokość stawek
w złotych
powyżej do
0 1000 159
1000 2000 181
2000 3000 195
3000 4000 214
4000 5000 233
5000 6000 254
6000 7000 277
7000 8000 299
8000 9000 323
9000 10 000 350
10 000 12 000 382
12 000 14 000 414
14 000 16 000 450
16 000 18 000 487
18 000 20 000 528
20 000   572

Ile podatku miesięcznie płaci wikary?

W przeciętnej bolesławieckiej parafii wikary płaci 167 zł podatku miesięcznie, niezależnie od tego, ile zarobi na działalności duszpasterskiej.

Liczba mieszkańców w parafii Jeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżej do na terenie gminy lub miasta
o liczbie mieszkańców do 5000
w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5000
do 50 000
powyżej 50 000
    wysokość stawek w złotych
  1000 47 100 144
1000 3000 144 151 151
3000 5000 151 161 167
5000 8000 154 167 171
8000 10 000 161 175 180
10 000   167 180 184

Ile ZUS-u płacą duchowni?

Księża, którzy wykonują jedynie działalnością duszpasterską i nigdzie więcej nie pracują, płacą jedynie 20% składki ZUS, a pozostałe 80% opłacane jest z Funduszu Kościelnego (czyli z budżetu państwa, na który składamy się my wszyscy). Podstawą do wyliczenia składki ZUS dla duchownych korzystających ze wsparcia Funduszu Kościelnego jest kwota minimalnego wynagrodzenia – w 2022 roku jest to 3010 zł. Tak więc ksiądz z własnej kieszeni płaci 520 zł, z Funduszu dopłacane jest 702 zł.

Wychodzi więc na to, że przeciętny wikariusz w Bolesławcu płaci minimum 687 zł podatków i składek na ubezpieczenia. Niezależnie od tego, ile w sumie zarobi ze chrztów, ślubów, pochówków, kolędy itp., a mogą to być nawet tysiące złotych.

Ile płaci zwykły człowiek?

Koszty ZUS-u i podatkowe dla osoby zarabiającej ok. 4000 zł na rękę, wynoszą 2494 zł (składki płacone przez pracownika i pracodawcę). Dla osoby zarabiającej najniższą krajową, tj. 2363 zł na rękę, koszy ZUS-i i podatkowe wynoszą 1267 zł (składki płacone przez pracownika i pracodawcę).

Koszty podatkowe i ubezpieczeniowe najmniej zarabiających zwykłych mieszkańców są więc prawie dwa razy wyższe, niż wikariusza.

Reklama