OSP w Nowogrodźcu wyposażona w nowoczesne narzędzia do gaszenia pożarów

Dary dla OSP Nowogrodziec
fot. OSP Nowogrodziec Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu jest już wyposażona w nowoczesne narzędzia do gaszenia pożarów wewnętrznych. Sprzęt został zakupiony z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach ,,WzMOCnij swoje otoczenie''.
istotne.pl 86 sprzęt, osp nowogrodziec

Reklama

Sprzęt posłuży do szybszej detekcji, likwidacji oraz minimalizowania strat wywołanych pożarami wewnętrznymi, które są najbardziej niebezpieczne dla ludzi, ponieważ dotyczą budynków mieszkalnych. Zakupiono: kamerę termowizyjną, drabinę nasadkową (2 częściową z elementem łączącym i wtykowym), lancę gaśniczą do przebijania, lancę kominową, prądownicę wodno-pianową turbo. Zdjęcia sprzętu do obejrzenia są na stronie: ospnowogrodziec.webnode.page/sponsorzy

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www. raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Reklama