Ponad 200 tys. zł na bezpieczniejsze drogi w Bolesławcu. Jakie ZMIANY?

Bolesławiec z lotu ptaka
fot. UM Bolesławiec 24 listopada dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie zatwierdził listę ocenionych projektów i tym samym ponad 200 tys. zł z funduszy europejskich zostanie zainwestowane w ramach dofinansowania projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec”.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Jak informuje Urząd Miasta Bolesławiec:

Dofinansowanie w wysokości 85 proc. wartości zadania zostanie przeznaczone m.in. na nowe przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wyświetlacze czasu i prędkości.

Jakie zadania zaplanowano?

 1. wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II;
 2. wyniesienie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów na ul. Sierpnia ’80;
 3. wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wybickiego;
 4. wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Helu;
 5. wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Teatralnej;
  (Magistrat: Celem wyniesienia wszystkich powyższych przejść jest poprawa widoczności pieszych i wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia).
 6. azyl dla pieszych na ul. Zgorzeleckiej;
 7. azyl dla pieszych na ul. Komuny Paryskiej;
 8. azyl dla pieszych na ul. Zygmunta Augusta;
  (Celem wszystkich powyżej wymienionych azyli dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej strefy oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię).
 9. próg wyspowy na ul. Starzyńskiego;
  (Celem zamontowania progu wyspowego jest ograniczenie prędkości na drodze).
 10. wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrzyżowaniu A. Asnyka i K. Marki – lokalizacja – A. Asnyka, ul. Sierpnia – 2 szt. A. Asnyka – al. Tysiąclecia – 2 szt., K. Miarki – 2 szt., Żwirki i Wigury – 2 szt.;
 11. wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrzyżowaniu Tamka – T. Kościuszki – 2 szt.;
 12. wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrzyżowaniu Grunwaldzka – Tamka – 2 szt.;
  (Celem montażu wszystkich powyżej wymienionych wyświetlaczy czasu jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie przechodzenia przez przejście dla pieszych osobom z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu, jak i seniorów).
 13. wyświetlacz prędkości – al. Tysiąclecia;
  (Celem montażu wyświetlacza prędkości jest uspokojenie ruchu na newralgicznych odcinkach dróg.
 14. Trenażer (symulator mierzenia) czasu i reakcji – doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu w narzędzie edukacyjne z zakresu ruchu drogowego;
  (Zakup narzędzia edukacyjnego, 1 szt., podyktowany jest koniecznością zapewnienia praktycznej nauki uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym poprzez weryfikację stopnia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia).

UM Bolesławiec dodaje:

Wydatki kwalifikowane 237 883,25 zł.
Dofinansowanie UE wnioskowane 202 200,76 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest na 2023 rok.

Reklama