Uwaga, kierowcy! Policyjne kontrole na autostradach, i to z użyciem drona. Wiemy, jak długo potrwają

Radiowóz i ciężarówka
fot. KWP Wrocław Policja: – Dziś, od wczesnych godzin porannych, dolnośląscy policjanci prowadzą intensywne działania kontrolne pn. „Bezpiecznie po autostradzie i ekspresówce”.
istotne.pl 183 policja, a4

Na przebiegających przez Dolny Śląsk odcinkach autostrad A4 i A8 oraz dróg ekspresowych S8, S5 i S3 możemy spotkać liczne patrole w radiowozach oznakowany oraz nieoznakowanych, które egzekwują od kierujących stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego od 1 lipca br. zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu – relacjonuje podkom. Przemysław Ratajczyk z Sekcji Prasowej KWP we Wrocławiu. – Mundurowi obserwują zachowania kierowców również z powietrza, wykorzystując do tego policyjnego drona. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach naszego województwa.

Wrocławska KWP:

Wszystkie osoby korzystające z dolnośląskich odcinków autostrad i dróg ekspresowych mają świadomość, jak ogromne natężenie ruchu panuje na drogach szybkiego ruchu przebiegających przez teren naszego województwa. Codziennie dziesiątki tysięcy różnych pojazdów przemieszcza się po tych arteriach, w związku z czym dochodzi na nich do wielu niebezpiecznych sytuacji. Starają się im przeciwdziałać dolnośląscy policjanci, którzy codziennie patrolują te trasy, dyscyplinując kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

I dodaje:

W związku z nowelizacją z dniem 1 lipca br. ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzającej w stosunku do kierujących niektórymi pojazdami lub zespołami pojazdów ograniczenia przy korzystaniu z autostrad i dróg ekspresowych funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego dolnośląskiej komendy wojewódzkiej zainicjowali działania kontrolne pn. „Bezpiecznie po autostradzie i ekspresówce”, które rozpoczęły się dziś o wczesnych godzinach porannych i potrwają do późnych godzin wieczornych.

Na przebiegających przez Dolny Śląsk odcinkach autostrady A4 i A8 oraz dróg ekspresowych S8, S5 i S3 mundurowi w oznakowanych oraz nieoznakowanych radiowozach, wspierani przez policyjnego drona, współdziałając ze sobą, namierzają i zatrzymują do kontroli popełniające wykroczenia osoby. Kierowcy, którzy ignorują obowiązujące przepisy w zakresie dopuszczalnych limitów prędkości, przewozu osób i ładunków, a przede wszystkim zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami swojego zachowania.

Oraz przypomina:

Od 1 lipca 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą między innymi: „Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze. Zakazu nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe”.

W przypadku, gdy kierujący samochodem ciężarowym wyprzedza na autostradzie lub drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, musi się liczyć z nałożeniem na niego mandatu karnego w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych. W przypadku popełnienia ponownie tego samego wykroczenia mandat karny wzrasta do 2000 zł i do konta kierowcy zostanie dopisanych kolejnych 8 punktów karnych.