Żołnierze ochotnicy złożyli przysięgę. DUŻO ZDJĘĆ

Żołnierze
fot. st. szer. Natalia Wawrzyniak Przed ochotnikami teraz nawet 11-miesięczne szkolenie.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc

Reklama

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny,
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.

Słowa te wypowiedzieli 29 października 2022 r. żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, którzy ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe.

Teraz przed ochotnikami nawet 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne.

Reklama