Przebudują drogę Nowogrodziec–Parzyce

Ludzie
fot. Gmina Nowogrodziec Koszt inwestycji to prawie 500 tys. zł, z czego ponad 155 tys. zł to dotacja z UMWD.
istotne.pl 183 inwestycja, gmina nowogrodziec

Reklama

Droga gminna łącząca Nowogrodziec z Parzycami zostanie przebudowana. Gminny samorząd:

Inwestycja obejmuje przebudowę powyższej drogi o długości 714 mb oraz szerokości 3 m. Projektowana droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiącej połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.

I dodaje:

Przebudowa będzie polegać na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.

Koszt inwestycji: 499 987,62 zł, z czego 155 250,00 zł to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Reklama