materiał promocyjny

Adent Bolesławiec: czy masz zaburzenia układu stomatognatycznego?

Praca z Indibą w Adencie w Bolesławcu
fot. Adent Bolesławiec Fizjoterapeutka mgr Magdalena Żmuda z Adent Bolesławiec wyjaśnia jak można pomóc osobom cierpiącym na bóle spowodowane zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych.
istotne.pl 86 medycyna, zabieg

Reklama

Bóle głowy dotykają dużą część społeczeństwa w różnym wieku. Utrudniają codzienne funkcjonowanie, uczenie się, chodzenie do pracy oraz prowadzą do obniżenia nastroju. Badania donoszą, że przyczyną 90% bólów głowy są zaburzenia układu stomatognatycznego. Jednym z członów układu stomatognatycznego są stawy skroniowo-żuchwowe.

Magdalena Żmuda wykorzystuje elementy terapii manualnej oraz prąd radiofrekwencyjny w celu rozluźnienia mięśni u osób cierpiących na bóle głowy. Terapia składała się z trzech wizyt. Wyniki badań przedstawiają pozytywny wpływ tych zabiegów. W celu wyleczenia trwałego należałoby kontynuować fizjoterapię składającą się z systematycznych wizyt oraz udać się na konsultację stomatologiczną.

– System mięśniowo-więzadłowy żuchwy łączy się z elementami strukturalnymi stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) i w wyniku zaburzenia dochodzi do patologicznej relacji głowy żuchwy i krążka stawowego – wyjaśnia mgr Magdalena Żmuda. – Kolejnym skutkiem tego procesu jest zmiana napięcia mięśni żwaczy i jeśli ten stan będzie się utrzymywać przez dłuższy okres może doprowadzić to do bólu głowy. Poprzez skomplikowaną budowę oraz funkcję narządu żucia mogą pojawiać się inne symptomy wskazujące na dysfunkcję SSŻ takie jak: zawroty głowy, omdlenia, bóle pleców, szyi, ramion, starte zęby, bóle zębów, szumy lub piski w uszach, bóle oczu, zmęczone szczęki, klikanie w stawie skroniowo-żuchwowy, zablokowanie szczęk, bruksizm, a nawet zniekształcenia twarzy – dodaje specjalistka.

Co ciekawe, nawet bóle w odległych miejscach takich jak stawy krzyżowo-biodrowe, stawy biodrowe, stawy kolanowe oraz stawy skokowe mogą być wywołane przez zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego [zespołu wszystkich elementów twarzowej części czaszki – przyp. red.]. Człowiek jest integralną całością i skupianie się na jednym bolącym miejscu, może okazać się nieskuteczne w całej terapii. Hipokrates nazywany „ojcem medycyny” już w starożytności mówił o holistycznym podejściu do człowieka. Zauważył, że jeśli choruje jeden organ to pociąga za sobą dalsze konsekwencje i w rzeczywistości choruje cały organizm. Zatem leczenie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego powinno opierać się na współpracy wielu specjalistów takich jak: fizjoterapeuta, stomatolog, ortopeda, chiropraktyk, logopeda i psycholog.

– W holistycznym podejściu do prawidłowego funkcjonowanie naszego organizmu potrzebna jest równowaga trzech aspektów, które wzajemnie na siebie oddziałują: biomechanika, biochemika, elektromagnetyka – mówi fizjoterapeutka. – Fizjoterapia skupia się na aspekcie biomechaniki, która jest najważniejsza. Każde zaburzenie mechaniki ciała uruchamia kaskadę procesów kompensacyjnych. Ludzki organizm to system powiązanych ze sobą struktur, dlatego zaburzenie na poziomie kości piętowych może wpływać na pracę stawów skroniowo-żuchwowych. Dochodzi wtedy do zniekształceń postawy ciała i dolegliwości bólowych.

Indiba Activ w walce z zaburzeniami układu stomatologicznego

Przeprowadzono badanie, którego celem pracy jest ocena wpływu terapii manualnej na zmniejszenie bólu głowy u osób z zaburzeniami w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Materiał badawczy obejmował grupę składającą się z 14 kobiet oraz 6 mężczyzn w przedziale wiekowym 17-55 lat. Podstawowymi kryteriami do wzięcia udziału w badaniu były objawy zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych oraz ból głowy. Wykluczono inne dolegliwości i choroby. Terapia polegała na zastosowaniu 3 zabiegów rozluźniających wykonywanych przez okres 3 tygodni.

Wykorzystano techniki z zakresu terapii manualnej oraz urządzenia Indiba Activ. Są to fale radiowe o natężeniu 448 kHz, które doprowadzają do tkanek termiczny i nietermiczny prąd za pomocą elektrod. Następuje wzrost mikrocyrkulacji w komórkach, pobudzana jest biostymulacja i tkanki ulegają regeneracji. Taki mechanizm pozwala uzyskać naturalne procesy gojenia i przyspiesza powrót do zdrowia pacjenta.

Pacjenci zostali poddani subiektywnej ocenie natężenia bólu. U 19 osób (95%) ból po wykonanej terapii zmalał, natomiast u 1 osoby (5%) ból utrzymywał się na tym samym poziomie. Przed terapią 2 osoby (10%) zaznaczyły ból nie do wytrzymania, 8 osób (40%) określiła ból jako mocny, 8 osób (40%) na umiarkowany i 2 osoby (10%) odczuwały ból łagodnie. Po zastosowaniu technik rozluźniających tylko 1 osoba (5%) odczuwała mocny ból, 9 osób (45%) umiarkowanie, 8 osób (40%) łagodny ból oraz 2 osoby (10%) brak bólu.

– Rehabilitacja w stomatologii jest dość młodą dziedziną – mówi mgr Magdalena Żmuda. –Na świecie prowadzi się coraz więcej badań w tym kierunku, co powoduje wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącą leczenia bólu głowy. Obecnie leczenie zachowawcze zaburzeń stawów skroniowo żuchwowych obejmuje poradnictwo, ćwiczenia, terapią szyn okluzyjnych, masaż, terapię manualną oraz zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Reklama