materiał promocyjny

Rejestracja firmy krok po kroku

Komputer w biurze
fot. istotne.pl Obecnie działalność gospodarczą można zarejestrować nie tylko stacjonarnie, ale też online. Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy najpierw ustalić kilka ważnych kwestii. Te informacje są potrzebne przy wypełnianiu tego wniosku. Ile trwa rejestracja firmy? Czy wiąże się z kosztami?
istotne.pl 1 firma

Reklama

Rejestracja firmy – etapy

Dzięki rejestracji działalności przez internet nie trzeba składać kilku dokumentów w różnych urzędach. Nie tracimy czasu na stanie w kolejkach i jazdę po mieście. Natomiast przed złożeniem wniosku koniecznie trzeba ustalić kilka ważnych informacji związanych z zakładaną firmą. Warto skorzystać z instrukcji założenia firmy krok po kroku dostępnej na stronie https://wspieramyfirmy.pl/zakladanie-firmy-krok-po-kroku-jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza/.

Forma prawna działalności

Każda forma prawna ma zalety i wady. W Polsce bardzo popularne jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej rejestracji da się dokonać nawet jednego dnia i nie wiąże się to z kosztami. Można założyć także m.in. spółkę jawną, partnerską, z o.o. czy akcyjną. W przypadku spółek pojawiają się już pewne wydatki w postaci opłaty sądowej w wysokości 250 zł czy też koszt ogłoszenia pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. W przypadku każdego rodzaju działalności warto wcześniej sprawdzić, ile aktualnie wynoszą koszty towarzyszące rejestracji.

Niektóre działalności wymagają uzyskania pozwolenia. Wymagane mogą być określone warunki lokalowe czy też posiadanie konkretnego sprzętu. Niezbędna może być licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Na przykład koncesji wymaga ochrona osób i mienia, przewozy lotnicze czy dystrybucja energii elektrycznej.

Forma opodatkowania dochodów

Możliwości są uzależnione od formy prawnej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej płaci się podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT. Według aktualnych przepisów możemy w takim przypadku rozliczać się z zarobków:

  • Według skali podatkowej – do 120 tys. dochodu płaci się 12% daniny. Powyżej tej kwoty podatek wynosi 10,8 tys. zł, a do tego należy doliczyć 32% od nadwyżki ponad 120 tys.
  • Według stawki liniowej – 19%, bez względu na wysokość dochodów.
  • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – obowiązują różne stawki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Wynoszą od 2% do 17%.

Jeśli chodzi o spółkę, to dostępne formy opodatkowania zależą od jej typu.

Wybór kodów PKD

PKD to skrótowiec oznaczający Polską Kwalifikację Działalności. Przedsiębiorca, który zakłada firmę, musi wybrać kod PKD, wskazujący na prowadzony przez niego biznes. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwo musi działać wyłącznie w jednej branży. Można wybrać wiele kodów. Dane te są wykorzystywane do prowadzenia statystyk dotyczących działalności gospodarczej w Polsce. Jest to jednak ważne również z innych względów. Otóż wybór danego kodu PKD może się wiązać z koniecznością korzystania z określonej formy opodatkowania, rejestracją do podatku VAT czy też z korzystaniem z kasy fiskalnej. Wyszukiwarka kodów dostępna jest na stronie biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. Trzeba wybrać jeden główny PKD, ale można też dopasować dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Prowadzenie księgowości

Przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie uproszczonej lub pełnej. W pierwszym przypadku może to być podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów, jeśli chodzi o ryczałt. Natomiast pełną księgowość prowadzi się w księgach rachunkowych.

Przed rozpoczęciem działalności należy ustalić, kto będzie odpowiadać za rozliczenia. Może to być pracownik zatrudniony przez firmę albo zewnętrzne biuro rachunkowe. W przypadku samozatrudnionych zdarza się, że sami zajmują się swoją księgowością.

Wypełnienie wniosku CEIDG-1

Działalność online można zarejestrować, wypełniając dokument online, który dostępny jest tutaj: biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00. Jego złożenie jest jednocześnie wnioskiem o wpis w rejestrze REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym o nadanie numeru NIP, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania i zgłoszeniem do ZUS.

Ile kosztuje rejestracja firmy online? Skorzystanie z tej możliwości jest darmowe. Koszty pojawiają się w przypadku spółek – np. z tytułu opłaty sądowej. Natomiast wszystkie te należności można uregulować przez internet.

Założenie konta bankowego

Teoretycznie posiadanie takiego rachunku przez firmę nie jest obowiązkowe. W praktyce nie każdą transakcję można zawrzeć gotówkowo. Przepisy tego zabraniają, jeśli stronami są przedsiębiorcy lub jednorazowa płatność jest wyższa niż 15 tys. zł. Jest on również potrzebny podatnikom VAT, a także dokonującym transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Przedsiębiorcy potrzebują konta bankowego do opłacania podatku lub składki ZUS. Zwolnieni z tego obowiązku są mikroprzedsiębiorcy. Zalicza się do nich firmy, które w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót nie przekroczył 2 milionów euro.

Warto również wyrobić pieczęć firmową, chociaż przepisy nie nakładają takiego obowiązku. W praktyce często w formularzach jest na nią miejsce. Wtedy, jeśli nie mamy pieczątki, należy napisać odręczne oświadczenie, że jej nie posiadamy. Lepiej jednak po prostu móc z niej skorzystać.

Reklama