materiał promocyjny

Na razie jest ściernisko, ale będą... „Kwitnące Łąki”. I etap zakończony

Wiadukt (Kwitnące Łąki)
fot. UM Bolesławiec Zakończono etap I umowy na wykonanie usługi polegającej na założeniu i pielęgnacji łąk kwietnych w Bolesławcu, dotyczącej zadania: Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”, realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

W dniach od 7 do 10 listopada 2022 r. trwały prace polegające na przygotowaniu podłoża terenów, na których powstaną kwietne łąki. Tereny obejmują łączną powierzchnię 2,3 ha i zostaną założone w następujących lokalizacjach:

  • ul. Głowackiego – planty miejskie,
  • bulwar nad Bobrem,
  • teren przy ul. Murarskiej,
  • al. Tysiąclecia,
  • ul. Gałczyńskiego,
  • ul. Jana Pawła II.

Wykonawcą zadania jest firma Państwo Łąka Sp. z o.o. Wartość umowy – 159 268,68 zł.

W dniu 9 listopada 2022 r. w BOK-MCC odbył się warsztat informacyjny dotyczący zakładania i pielęgnacji kwitnących łąk. Grzegorz Walkiewicz, reprezentant firmy Państwo Łąka Sp. z o.o., przedstawił wykład „Jak założymy łąki kwitnące w Bolesławcu” i podzielił się doświadczeniem z innych projektów zrealizowanych w Polsce.

Po wykładzie odbyła się wizyta w terenie i obserwacja prac wynikających z realizacji I etapu umowy, tj. przygotowanie podłoża pod założenie łąk.

W spotkaniu wzięli udział polscy i czescy partnerzy projektu.

Strona internetowa projektu:
http://kvetoucilouky.cz/pl/category/aktualnosci/.

LogoLogofot. UM Bolesławiec

Reklama