materiał promocyjny

Bolesławiec będzie mieć kolejny elektryczny autobus

Ludzie
fot. gov.pl Bolesławiec w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec” planuje zakup jednego autobusu o napędzie elektrycznym, przeznaczonego do transportu publicznego.
istotne.pl 183 piotr roman, ekologia, um bolesławiec, mzk bolesławiec

Reklama

Autobus będzie niskopodłogowy i przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, a także napędzany silnikiem elektrycznym o mocy co najmniej 160 KW. Gmina otrzymała z Funduszu dofinansowanie w postaci dotacji na kwotę: 1 770 000,00 złotych oraz pożyczkę w wysokości: 100 000,00 złotych. Planowany efekt ekologiczny to: zmniejszenie emisji CO2: 24,63568 Mg/rok, ograniczenie emisji tlenków azotu: 0,02985 Mg/rok oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,00012 Mg/rok.

Dofinansowania na rozwój autobusowego transportu elektrycznego zostaną przekazane przez NFOŚiGW Legnicy, Bolesławcowi i Głogowowi – miejscowościom w woj. dolnośląskim. Dotacje oraz pożyczka udzielone z programu Zielony Transport Publiczny pozwolą uruchomić beneficjentom cichy, nieemisyjny tabor, zbudować stacje jego ładowania oraz sformować profesjonalne zespoły pracowników technicznych.

Umowy regulujące przekazanie środków zostały podpisane 8 listopada br. w Legnicy, w obecności m.in. wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski, przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, prezydenta Bolesławca Piotra Romana oraz prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.

Autobusy będą dostosowane do potrzeb wszystkich interesariuszy, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z wózkami dziecięcymi.

Reklama