materiał promocyjny

Zabytkowa kamienica przy Kubika w Bolesławcu odzyska dawny blask

Kamienica przy Kubika
fot. UM Bolesławiec Przy ul. Kubka 10 rozpoczął się remont budynku. Wspólnota mieszkaniowa zarządzana jest przez TBS.
istotne.pl 183 zabytek, ul. kubika, um bolesławiec

Reklama

Prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Warto przypomnieć, że na majowej sesji Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Z budżetu miasta Bolesławiec przeznaczono na ten cel 500 tys. zł.

Do udzielenia dotacji wytypowano cztery wnioski, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Dwa wnioski zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe. Dotyczą one remontów elewacji kamienic przy ul. Kubika 10 (80 tys. zł) i ul. Kubika 11 (170 tys. zł).

Trzeci wniosek złożony został przez Parafię Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu. Obejmuje on prace konserwatorskie gotyckiego kościoła w zakresie renowacji płyt epitafijnych (50 tys. zł).

Czwarty wniosek złożony przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu dotyczy konserwacji kamiennych schodów wejściowych od strony Rynku, w ramach kontynuacji programu konserwatorskiego pilnych prac restauratorskich w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej (200 tys. zł). Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacje z budżetu miasta Bolesławca na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków przyznawane są od 2005 r. W każdym przypadku wnioski dotyczyły obiektu o wysokiej wartości historycznej i kulturowej. Prace konserwatorskie przy obiektach każdorazowo zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej.

Reklama