Magistrat też przypomina o opłatach. „Do 31 marca”

Ratusz w Bolesławcu
fot. Miasto Bolesławiec Urząd: – Do 31 marca opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
istotne.pl 183 pieniądze, um bolesławiec

Reklama

Bolesławiecki magistrat:

Urząd Miasta Bolesławiec przypomina o obowiązku ponoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

I dodaje:

Opłaty roczne wnosi się do 31 marca każdego roku z góry, bez wcześniejszego zawiadomienia. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na numer telefonu 75 645 65 08.

Reklama