materiał promocyjny

Na czym polega giełda długów?

Pieniądze
fot. istotne.pl Giełda długów to tak naprawdę giełda wierzytelności, ponieważ jest to miejsce, w którym wierzyciele mogą wystawić na sprzedaż dług, który powstał wobec nich. Transakcja ta powoduje, że dotychczasowy wierzyciel otrzymuje określoną kwotę, po czym przelewa w drodze tzw. cesji wierzytelności prawo do wymagania zapłaty od dłużnika na osobę, która kupiła „dług”.
istotne.pl 1 pieniądze

Reklama

Co to jest sprzedaż wierzytelności?

Giełda długów regulowana jest w Polsce art. 509 k.c. Według niego wierzyciel ma prawo bez zgody osoby zadłużonej przenieść prawo do wierzytelności na osobę trzecią. Istnieje od tego tylko jeden warunek – nie może tego uczynić, gdy sprzedaż danej wierzytelności sprzeciwiałaby się ustawie, zastrzeżeniu umownemu bądź właściwości zobowiązania. 

Sprzedaż długu najczęściej poprzedza podpisanie umowy cesji wierzytelności. Osoba sprzedająca to cedent, a kupująca będzie cesjonariuszem. 

Giełdy długów stają się coraz popularniejsze w świecie finansów, gdyż ich główną korzyścią jest zyskanie chociażby części należnej zapłaty. To często o wiele lepsza opcja niż samodzielna windykacja dłużnika, bez gwarancji, że będzie ona pomyślna. 

Jakie długi można sprzedać?

Co do za zasady wierzyciel może sprzedać prawie każdy dług. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ okazuje się, że z tej opcji może skorzystać szerokie spektrum osób, które mają prawo żądać od kogoś roszczenia – od osób prywatnych do przedsiębiorców.

Sprzedanie wierzytelności może się odbywać m.in. z tytułu umów czy też w jakkolwiek udokumentowanych sposób roszczeń, takich jak np. faktury, noty obciążeniowe, umowy, weksle.

Najistotniejszym jednak warunkiem potrzebnym do spełnienia jest warunek, iż wystawiona na sprzedaż wierzytelność musi być istniejąca. Co więcej, może być ona zarówno wymagalna (np. termin płatności faktury minął), jak i niewymagalna, gdzie termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. 

Jakie długi są najchętniej kupowane?

Ze względu na samą specyfikę transakcji oraz ryzyko związane z inwestowaniem w zakup długu, nie każdy chce wierzytelność nabyć, a jeśli już – nigdy nie będzie to pełna kwota zadłużenia. 

Osoby kupujące zwracają uwagę przede wszystkim na to, z jakim prawdopodobieństwem uda im się odzyskać od dłużnika pieniądze w całości. Im jest ono mniejsze, tym grono potencjalnych nabywców znacznie się uszczupla. Z drugiej strony jest to zrozumiałe, bo zakup ma zapewnić im przede wszystkim zysk. Dzieje się tak, ponieważ kupując wierzytelność o wartości 50 000 zł przykładowo za 20 000 zł, jej nowy właściciel, odzyskując pieniądze od dłużnika w całości, wzbogaca się o 30 000 zł. 

Na giełdzie długów najlepiej sprzedają się wierzytelności: 

 • ze sporą szansą na odzyskanie w pełnej wartości (np. osoba zadłużona jest w posiadaniu znacznej wielkości majątku, który można spieniężyć),
 • powstałe relatywnie niedawno (im świeższa sprawa, tym większe prawdopodobieństwo odzyskania należności od dłużnika),
 • które zabezpieczono, np.wekslem,
 • wobec których nie było prowadzone postępowanie sądowe,
 • wobec których nie była prowadzona próba egzekucji komorniczej,
 • które zostały uznane przez dłużnika (najlepiej na piśmie),
 • których można dochodzić sądownie,
 • niemających innych wierzycieli.

Oprócz tego o wiele łatwiej sprzedać wierzytelność, którą udokumentowano w prawidłowy i rzetelny sposób. 

Gdzie możesz sprzedać dług wobec Ciebie?

Giełda długów, jak sama nazwa sugeruje, jest giełdą, czyli miejscem, w którym wierzyciele wystawiają dług na sprzedaż. 

Obecnie istnieje wiele serwisów, w których można w ten sposób nabyć prawa do wymagania roszczenia. To, które wybierzesz, zależy od osobistych upodobań i preferencji. 

Jakie informacje musi mieć ogłoszenie o sprzedaży długów?

Każda osoba, która chce przelać wierzytelność na osobę trzecią, korzystając z przeznaczonych do tego giełd, musi pamiętać o tym, że ogłoszenie musi spełniać odpowiednie kryteria, czyli zawierać informacje, takie jak:

 • wysokość długu;
 • o ile przekroczono termin płatności (albo kiedy termin płatności dopiero minie);
 • dane dłużnika (imię, nazwisko, adres, a w przypadku firm będzie to również numer NIP);
 • proponowana cena sprzedaży (najczęściej niższa niż wartość wierzytelności.

Ponadto publikacja tego typu danych o osobie zadłużonej jest w pełni legalna, gdyż nie narusza przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Alternatywa dla sprzedaży długu

Jeśli z różnych powodów nie chcesz zbywać się wierzytelności i korzystać z giełdy długów, pomyśl o alternatywnych opcjach wsparcia w odzyskaniu zaległej kwoty od swojego dłużnika. 

Do najskuteczniejszych i najszybszych metod należy podjęcie współpracy z firmą windykacyjną, która zawodowo zajmuje się ściąganiem długów w sposób etyczny i profesjonalny. 

Jeśli zaś roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, czyli nie minął jeszcze termin płatności (np. faktury), prowadzisz własną firmę i zależy Ci na natychmiastowym uzyskaniu gotówki – wypróbuj usługę faktoringu, która realizowana jest przez wyspecjalizowane firmy faktoringowe. To w pełni bezpieczne i bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców z całej Polski.

Reklama