Egzamin ósmoklasisty. Są wstępne wyniki. Jak poszło naszym uczniom?

Egzamin ósmoklasisty
fot. UM Bolesławiec Magistrat: – Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki egzaminu.
istotne.pl 183 edukacja, egzamin

Uczniowie szkół podstawowych odebrali zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki egzaminu.

Szkoła polski matematyka angielski niemiecki
zdający średnia (%) zdający średnia (%) zdający średnia (%) zdający średnia (%)
SP NR 1 116 61 116 52 117 70    
SP NR 2 82 62 82 44 67 56 18 43
SP NR 3 54 62 54 41 51 57 3 55
SP NR 4 121 71 120 57 116 76 11 58
SP NR 5 97 61 97 50 84 67 14 50
OXPRESS 40 71 40 67 40 79    
Pijarzy 23 76 23 71 23 84    
Bolesławiec 533 65 532 53 498 69 46 50
Powiat 1157 63 1156 48 1058 63 112 45
Województwo 34742 64 34724 51 34132 66 1361 51
Kraj 510404 66 510353 53 66 66 8410 53

Urząd Miasta Bolesławiec: – Informacja o wynikach obejmuje uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie który odbył się od 23 do 25 maja 2023 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2023 roku. W Bolesławcu dotyczyło to czterech uczniów (egzamin z języka polskiego jeden uczeń, z matematyki dwóch uczniów oraz jeden uczeń z języka angielskiego).

(Zdjęcie nagłówkowe: archiwum).