Na ćwiczenia rezerwy MON wzywa także osoby, które nie były w wojsku

Żołnierze wojska polskiego
fot. istotne.pl W 2023 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało duże ćwiczenia rezerwy wojskowej. Łączna liczba osób, którą mogą objąć ćwiczenia może wynieść nawet 200 000. Przy czym należy dodać, że jest to górna granica.
istotne.pl 4 wojsko, ćwiczenia, wcr bolesławiec

Reklama

W ostatnich dniach w mediach pojawiło się wiele informacji na temat ćwiczeń rezerwy, które planowane są na 2023 rok. Wezwania do Wojskowych Centrów Rekrutacji otrzymują osoby, które już wcześniej służyły (szkoliły się) w wojsku (rezerwa aktywna), jak i takie, które jedyny kontakt z wojskiem miały na komisji wojskowej (kwalifikacji wojskowej). Jest to tzw. rezerwa pasywna. I właśnie wezwania tej ostatniej wywołują najwięcej kontrowersji. Szum medialny w tym temacie zrobił się na tyle duży, że głos w tej sprawie zabrał Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś.

Cytowany przez serwis businessinsider.com.pl płk Bryś, w sprawie powołania tzw. rezerwy pasywnej: – Zakładam, że będzie to minimalna liczba osób. Osoby, które są po kwalifikacji, mają orzeczoną kategorię, ale nie były na szkoleniu wojskowym – wyjaśnia. Dopytywany o konkretną liczbę, mówił o trzech tys. osób, takich jak lekarze, pielęgniarki, informatycy, kierowcy.

Jak czytamy w serwisie businessinsider.com.pl:

Takie osoby mają być zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji, gdzie zostanie im przedstawiona propozycja ćwiczeń rezerwy. Ćwiczenia mają trwać dwa dni i będą przeprowadzane w weekendy. Podczas ćwiczeń rekruci zapoznają się ze sprzętem wojskowym i dostaną przydział do konkretnej jednostki wojskowej.

Będzie możliwość wyboru terminu ćwiczenia i jednostki, w której ćwiczenia zostaną przeprowadzone. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni. Odmowę trzeba będzie uzasadnić, np. stanem zdrowia lub sytuacją zawodową.

Czy należy przywrócić pobór i obowiązkową służbę wojskową?
Tak
56.29 % głosów: 255
Nie
42.38 % głosów: 192
Nie mam zdania
1.32 % głosów: 6

Informacja na temat zaplanowanych na przyszły rok ćwiczeń rezerwy (i powołań pasywnej rezerwy) pojawiła się także na Facebookowym profilu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu:

Szanowni Państwo,

Nawiązując do nieścisłości, które ukazały się w mediach dotyczące projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych, chcielibyśmy wyjaśnić i doprecyzować informacje:

W 2023 roku powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Liczba „do 200 tysięcy” powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji.

Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które:

  • mają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej,
  • oraz nie ukończyły 55 roku życia.

Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane i przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojsko Polskie, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego.

W myśl Ustawy o Obronie Ojczyzny (Art. 2 pkt. 36) pod pojęciem uregulowany stosunek do służby wojskowej należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy.

W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej. Wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenia. Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni).W czasie pandemii COVID nie były realizowane kwalifikacje wojskowe, a ćwiczenia rezerwy były realizowane w bardzo ograniczonym zakresie.

Jednocześnie informuję, że ćwiczenia wojskowe mogą być:

  • jednodniowe,
  • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni,
  • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni,
  • rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni, odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Realizatorem ćwiczeń jest dowódca jednostki i to on określa szczegółowy sposób odbywania ćwiczeń (zadania, na czym będzie polegała służba żołnierza itp.).

Reklama