materiał promocyjny

Wigilia Wielu Kultur w Gromadce

Wigilia Wielu Kultur w Gromadce
fot. Gmina Gromadka Wigilia Wielu Kultur zagościła w gminie Gromadka już po raz czternasty. Dla Gminy Gromadka i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce Wigilia Wielu Kultur jest szczególnie ważnym wydarzeniem.
istotne.pl 86 gromadka, kultura, wigilia

Reklama

Sam pomysł organizacji takiej uroczystości związany jest z pochodzeniem mieszkańców zamieszkujących gminę Gromadka. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej na tereny gminy przyjechali Polacy z różnych stron Europy: z Bałkanów, Kresów Wschodnich, Centralnej Polski. W wyniku Akcji "Wisła" przesiedlona została również ludność ukraińska i łemkowska, która teraz tworzy mniejszość narodową.

Do chwili obecnej osiedleni tutaj mieszkańcy żyją w zgodzie i szacunku. Z pokolenia na pokolenie przekazują zwyczaje, tradycje, sposoby myślenia i wierzenia swoich przodków.

Uroczystość wigilijną rozpoczął Wójt Gminy Gromadka pan Ryszard Kawka, który przypomniał historię tworzenia się uroczystości w gminie Gromadka, wspomniał zmarłego Wójta śp. Dariusza Pawliszczy, który wigilię zapoczątkował, a następnie powitał zaproszonych gości, m.in.: Tomasza Gabrysiaka – starostę bolesławieckiego, dr hab. Piotra Rogalę, prof. UE – Dziekana Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, filii w Jeleniej Górze, Krzysztofa Króla – Przewodniczącego Rady Gminy w Gromadce, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gromadka, radnych, przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu z koordynatorem Panią Wiesławą Olczyk na czele, sołtysów, zespoły folklorystyczne, rodziców i dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Gromadce, mieszkańców gminy Gromadka.

Ks. Proboszcz Jan Trznadel z Parafia Świętych Piotra i Pawła w Osłej odmówił modlitwę, aby to spotkanie zrodziło nowe nadzieje, otwarło serca i umocniło w miłości.

Nieodmiennie podczas Wigilii uczestnicy podzielili się opłatkiem – symbolem dzielenia się dobrocią, zbliżyli do siebie, wybaczali błędy, urazy, w zadumie myśleli o tych, których zabrakło przy wigilijnym stole. Łączyli się z Ukrainą, z osobami, których dotknęła wojna, dzielili się prosforą.

Stoły wigilijnie zastawione były potrawami regionalnymi. Był tradycyjny barszcz czerwony z uszkami, krokiety z kapustą i grzybami, smażony karp, ryba, sałatka jarzynowa, kutia, śledzie i wspaniałe ciasta pieczone przez aktywne osoby z gminy Gromadka.
A na scenie wzruszające występy dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

"Aniołki" z Gminnego Przedszkola w Gromadce rozpoczęły występy tańcem do kolędy "Cicha noc". "Wesołą nowinę" i "Dziecinę małą" przyniósł zespół folklorystyczny "Wesoła Gromadka" z Gromadki. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osłej wykonały pastorałkę "Od serca do ucha". Zespół folklorystyczny z Różyńca wyśpiewał pastorałki "Król niebieski" i "Lulaj go Matko lulaj". Varvara Fytsyk z Bolesławca przy akompaniamencie gitary zaśpiewała kolędę "Cicha noc" i po "Wśród nocnej ciszy". Dziewczynki ze Szkoły Podstawowej w Gromadce zaśpiewały pastorałkę "Świeć gwiazdeczko świeć". Zespół folkowy "My Słowianie" z Osłej wykonał "W dzień Bożego Narodzenia" i "Gore Gwiazda Jezusowi". Kolędę "Ach ubogi żłobie" wykonała Karolina Gurgul uczennica pani Natalii Prochopchenko, która prowadzi zajęcia wokalne i muzyczne w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Gromadce. Pani Natalia profesjonalnie zakończyła występy ukraińskimi kolędami "Rody Boże żyto", "Dobry weczer Tobi Pane Gospodarzu", "Nowa radist stala".

Po występach scenicznych uczestnicy wigilii razem zaśpiewali kolędę "Przybieżeli do Betlejem", będącą wstępem do wspólnego kolędowania.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Gromadka pan Ryszard Kawka podziękował Bożenie Kuchmacz – dyrektorce Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce za organizację wzruszającej uroczystości.

Reklama