10 Turków i 3 Afgańczyków wpadło na A4, chcieli nielegalnie przekroczyć granicę. Pomagali Polacy

Strażnicy graniczni
fot. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Legnicy oraz dolnośląscy policjanci zatrzymali na autostradzie A4 13 cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Za pomocnictwo zatrzymano także troje Polaków.
istotne.pl 183 policja, prokuratura, sąd, straż graniczna

Reklama

W pojeździe dostawczym, wypożyczonym w celu popełnienia przestępstwa, za stertą kartonów znajdowało się 10 obywateli Turcji i 3 obywateli Afganistanu, którzy nie posiadali dokumentów i nielegalnie przekroczyli granice państwa, próbując dostać się do krajów zachodnich Unii Europejskiej – wyjaśnia mjr SG Joanna Konieczniak, rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

I dodaje:

Podjęte wnikliwe działania pozwoliły na zatrzymanie na gorącym uczynku członków grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym przemytem osób przez granice państwa. Cała trójka usłyszała już zarzuty z artykułu 264 Kodeksu karnego, który mówi o tym, że „kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Prokuratura Rejonowa w Legnicy wystąpiła do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie.

Mundurowi:

Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili wobec 13-osobowej grupy kontrolę legalności pobytu na terytorium Polski i okazało się, że cudzoziemcy niezgodnie z prawem przekroczyli granicę państwową ze Słowacji do Polski oraz nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce.

Co z obcokrajowcami?

Strażnicy graniczni: – Wobec cudzoziemców wszczęto zostało postępowanie karne. Podczas przesłuchania cudzoziemcy przyznali się do przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami. Dobrowolnie poddali się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata próby. Dodatkowo za nielegalny pobyt w Polsce ukarani zostali mandatami karnymi wynoszącymi 460 zł każdy.

I dodają:

Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli postępowanie administracyjne mające na celu zobowiązanie cudzoziemców do wyjazdu z Polski. Do czasu jego zakończenia obywatele Turcji zobowiązali się stosować się do użytych wobec nich środków detencji zastępczej. Natomiast Afgańczycy z uwagi na to, iż nie posiadali żadnych dokumentów tożsamości, do czasu ustalenia ich prawdziwych danych umieszczeni zostali w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Major SG J. Konieczniak podsumowuje:

Na polsko-niemieckim obszarze Schengen od sierpnia tego roku zauważalny jest wzrost presji migracyjnej z kierunku bałkańskiego. Ma to związek z przywróceniem kontroli granicznej przez Czechy na granicy ze Słowacją, który spowodował przesunięcie działania sprawców na szlaki prowadzące przez Polskę. Na tym kierunku, podobnie jak na kierunku białoruskim, działają wyspecjalizowane międzynarodowe grupy przestępcze.

Reklama