Remont między Zabobrzem a Nila zakończony

Droga koło Hanoi
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu zakończyły się prace przy remoncie łącznika drogi pomiędzy ul. Zabobrze i ul. A.E. Fieldorfa Nila–DK94 wraz z przebudową zjazdu na drogę krajową nr 94.
istotne.pl 183 remont, inwestycja, um bolesławiec, ul. generała nila, ul. zabobrze

Urząd Miasta Bolesławiec:

Inwestycja polegała m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieku przykrawężnikowego od strony zachodniej, ustawieniu krawężnika najazdowego na zjazdach na posesję.

W ramach prac regulacje skrzynek zaworów i włazów oraz pokryw studni teletechnicznych. Długość wyremontowanej drogi wynosi 300 m.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca koło Lubania. Wartość zadania „Remont ul. Zabobrze od Hanoi” to 399 955 zł. Środki pochodzą z budżetu Miasta Bolesławiec.