Droga Bożejowice–Otok: I etap zakończony

Droga Bożejowice-Otok
fot. Monika Mieszała Samorząd: – Prace budowlane objęły łącznie ok. 995 mb.
istotne.pl 183 inwestycja, droga, gmina bolesławiec

Reklama

20 września odbył się odbiór techniczny I etapu budowy drogi Bożejowice-Otok wraz ze ścieżką rowerową. Gmina Bolesławiec:

Łączna wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice–Otok, zaplanowanego do realizacji w ramach zadania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” opiewa na kwotę 5.811.945,30 zł. W kwocie tej znajdują się także prace projektowe (110.000,00 zł), sfinansowane w połowie przez Gminę Bolesławiec i Powiat Bolesławiecki.

Gminni urzędnicy dodają:

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.200.000,00 zł. Natomiast środki finansowe własne Gminy Bolesławiec przeznaczone na ww. zadanie wyniosły 1.250.972,65 zł. Tyle samo na ten cel przeznaczył Powiat Bolesławiecki.

Prace budowlane objęły łącznie ok. 995 mb.

Reklama