Znamy nazwisko nowego sołtysa Suszek

Urząd Gminy Bolesławiec
fot. istotne.pl Na nowego szefa sołectwa zagłosowało 40 z 69 obecnych na zebraniu mieszkańców.
istotne.pl 183 suszki, gmina bolesławiec

Jak informuje Gmina Bolesławiec:

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, zarządzonych przez Wójta Gminy Bolesławiec Zarządzeniem Nr 458/23 z dnia 30 marca br. na dzień 18 kwietnia 2023 r., nowym Sołtysem Sołectwa Suszki z liczbą głosów 40, przy obecności na Zebraniu Wiejskim 69 mieszkańców został Tadeusz Łasica.