Zasypana droga między Bolesławcem a Łaziskami. O co tu chodzi?

Zasypana droga między Bolesławcem a Łaziskami
fot. istotne.pl Na drodze wewnętrznej, niedaleko obwodnicowego ronda, zalegają zwały ziemi.
istotne.pl 4 droga, gmina bolesławiec

Reklama

Jadąc z Bolesławca do Łazisk, z lewej strony, przed rondem i obowdnicą, uwagę niektórych kierowców zwraca zasypana, asfaltowa droga wewnętrzna. Na drodze są zwały ziemi.

W pierwszym momencie do głowy przychodzi taka myśl: najpierw budują, potem zasypują. Można pomyśleć: co to za absurd? Jak się okazuje, nie jest to żaden absurd tylko przemyślane działanie. Dlaczego ta droga jest zasypana? Odpowiedź znajdziecie poniżej zdjęcia.

Zasypana droga między Bolesławcem a ŁaziskamiZasypana droga między Bolesławcem a Łaziskamifot. istotne.pl

Romuald Ochyra, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urząd Gminy Bolesławiec:

Gmina Bolesławiec jest właścicielem  działki nr 815/2 w m. Łaziska (droga wewnętrza – wyłączona z ruchu, nie podlegająca ustawie o drogach publicznych). Inwestor wspólnie finansowanego z Gminą i Miastem Bolesławiec zadania tj. Zarząd Dróg Powiatowych  w Bolesławcu  otrzymał zgodę na tymczasowe gromadzenie materiału, na zadanie związane z budową chodnika na odcinku od ronda w m. Łaziska do ul. Kosiby w Bolesławcu. Po zakończeniu zadania Wykonawca został zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Tak więc chodzi o długo wyczekiwaną budowę ciągu pieszo-rowerowego, który połączy Bolesławiec z Łaziskami.

Reklama