Jest nowa sołtys Trzebienia Małego. W Suszkach remis, będą ponowne wybory

Jadwiga Kowalczyk
fot. Gmina Bolesławiec Nowego sołtysa Suszek poznamy prawdopodobnie w kwietniu.
istotne.pl 183 gmina bolesławiec

Reklama

Gmina Bolesławiec:

p>W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, zarządzonych przez Wójta Gminy Bolesławiec na dzień 21 marca, po rezygnacji dotychczasowej Sołtys Beaty Kurowskiej nowym Sołtysem Sołectwa Trzebień Mały została Jadwiga Kowalczyk.

Ponadto do dotychczasowego składu Rady Sołeckiej Trzebienia Małego dołączyli: Piotr KowalskiMaria Rosińska.

Samorząd dodaje:

(...) 28 marca odbyły się także wybory uzupełniające Sołtysa w Sołectwie Suszki – po rezygnacji dotychczasowego Sołtysa Roberta Galika. Niestety z powodu osiągnięcia przez dwóch kandydatów takiej samej ilości ważnie oddanych głosów Wójt zarządził ponownie wybory uzupełniające w Sołectwie Suszki w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 (II termin 17.15) w Domu Ludowym w Suszkach.

Reklama