materiał promocyjny

Gmina Gromadka wspiera naukę pływania uczniów i uczennic

Nauka pływania na basenie Delfinek w Gromadce
fot. Gmina Gromadka Gmina Gromadka, chcąc wykorzystać swój potencjał w postaci nowo powstałej pływalni „Dolnośląski Delfinek” funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Gromadce przystąpiła do dwóch programów „UMIEM PŁYWAĆ” i „PŁYNĘ DALEJ”, wspieranych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
istotne.pl 86 basen, gmina gromadka, nauka pływania, delfinek

Oba programy realizowane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu, przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz środków Gminy Gromadka i cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Gmina Gromadka zgłosiła do obu programów większą liczbę uczestników, jednak zapotrzebowanie przekroczyło możliwości organizatora.

W programie „UMIEM PŁYWAĆ” bierze udział 15 uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Gromadce, oraz 15 uczniów ze Szkół Podstawowych z Osłej i Modłej, ponieważ to dla nich dedykowane są te zajęcia.  Nauka pływania  odbywać się będzie od 04.04.2023 r.  do 13.06.2023 r. w wymiarze 10 lekcji trwających po 90 minut każda.

Projekt „PŁYNĘ DALEJ” jest kontynuacją programu nauki pływania „Umiem pływać”. Adresowany jest on do uczniów z klas IV-VIII, którzy posiadają już podstawowe umiejętności pływania. W programie tym bierze udział 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gromadce i trwa on od 01.03.2023 r. do 10.05.2023 r. w wymiarze 10 lekcji trwających po 120 minut każda.

Zajęcia prowadzi posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, instruktor pływania, natomiast Gmina Gromadka zapewnia opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, podczas pobytu na basenie. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w darmowych, pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Pływalnia „Dolnośląski Delfinek” w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00 służy dzieciom szkolnym jako urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego, natomiast po południu stwarza możliwości uczestnictwa dzieci z gminy Gromadka w zajęciach zorganizowanych, które w sposób realny wpływają na ich rozwój fizyczny, a tym samym pozytywnie wpływa na ich zdrowie. W ten sposób spełnione zostaje jedno z priorytetowych zadań pływalni w gminie.