materiał promocyjny

Postaraj się o dofinansowanie z Unii!

Baner dofinasowanie z z Uni
fot. UMWD Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone nabory m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastrukturę rowerową, termomodernizacje i ochronę środowiska.
istotne.pl 86 unia europejska, dotacja

Trwają nabory wniosków o dofinansowanie z nowego unijnego budżetu. Oznacza to, że jeśli chcesz realizować projekt przy wsparciu funduszy europejskich, już można składać dokumenty.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) to nowy program regionalny, z którego będziemy korzystać w najbliższych latach. Budżet jest spory, bo przekracza 2,31 mld euro, czyli prawie 11 mld złotych!
Te pieniądze będzie można wydać na inwestycje w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego naszego województwa. Pierwsze nabory już ruszyły. Kto, na co i do kiedy może złożyć dokumenty, dowiesz się ze strony www.rpo.dolnyslask.pl, zakładka FEDS 2021-2027.

Chronimy przyrodę i klimat

Niedługo, bo już pod koniec czerwca zostaną ogłoszone nabory wniosków na inwestycje, które pomogą chronić przyrodę i klimat. Parki krajobrazowe, lasy państwowe, jst oraz inne instytucje i organizacje zajmujące się dbałością o środowisko naturalne, mogą postarać się o dofinansowanie m.in. do przedsięwzięć mających na celu ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych czy zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania człowieka na tereny chronione. Do podziału jest ok. 158 mln zł, a wnioski można składać od 1 do 17 sierpnia.

Wałbrzych się zmienia

Na ekstraśrodki z tzw. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji może liczyć subregion wałbrzyski. Będzie je można wydać m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, rewitalizację terenów po kopalniach, termomodernizację budynków oraz rozwój sektora MŚP.

I tak na przykład od 3 do 12 lipca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) będzie przyjmował wnioski na realizację projektów, których celem jest podnoszenie i doskonalenie kompetencji w zakresie zielonej transformacji. To nieco tajemnicze określenie oznacza, że beneficjenci, czyli np. instytucje rynku pracy, MŚP i samorządy mogą się postarać o dofinansowanie działań pozwalających na rozwój przedsiębiorstw, zdobycie nowych kwalifikacji przez pracowników czy zmianę profilu działalności gospodarczej. Obszar realizacji tych zadań obejmuje Wałbrzych oraz powiaty: świdnicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, kłodzki i ząbkowicki. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na listopad, a kwota do podziału pomiędzy poszczególne przedsięwzięcia wynosi 27,1 mln zł. Nieco później, bo od 17 lipca do 2 sierpnia, będzie trwał kolejny nabór DWUP. Tym razem do podziału pomiędzy projekty dotyczące usług społecznych w zakresie mieszkalnictwa oraz zapobiegania wykluczeniom z rynku pracy jest znacznie większa kwota, która wynosi prawie 163 mln zł.

Także w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) można ubiegać się o dofinansowanie na rozbudowę i unowocześnienie MŚP, które ma ścisłe powiązanie z subregionem wałbrzyskim. Preferowane będą projekty przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy. Dokumenty można składać od 5 lipca do 4 sierpnia, a do rozdysponowania jest ponad 135 mln zł.

Co nas czeka?

W tym roku ogłoszone zostaną jeszcze inne nabory, np. na rozwój infrastruktury rowerowej oraz renowację zwiększającą efektywność energetyczną budynków publicznych i mieszkalnych. Harmonogram znajduje się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce FEDS/dokumenty programowe.

Dowiesz się więcej

W punktach informacyjnych znajdziesz więcej informacji o naborach, napisz:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

LogotypLogotypfot. UMWD