Wyremontują zaplecze ul. Zabobrze od Hanoi

Ul. Zabobrze
fot. UM Bolesławiec Prace potrwają do końca czerwca 2023 r.
istotne.pl 183 um bolesławiec, ul. zabobrze

Reklama

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał plac budowy w celu wykonania remontu drogi: łącznik pomiędzy ul. Zabobrze a ul. Fieldorfa Nila – DK94.

Inwestycja, która obejmuje przebudowę zjazdu na drogę krajową nr 94 w ramach zadania „Remont ul. Zabobrze od Hanoi”, polega na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieku przykrawężnikowego od strony zachodniej oraz ustawieniu krawężnika najazdowego na zjazdach na posesje.

W ramach prac zaplanowano również regulację wysokościową nawierzchni istniejących zjazdów na posesje oraz regulację zaworów, włazów i pokryw studni teletechnicznych.

Wartość zadania wynosi 345 083 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca k. Lubania. Prace potrwają do końca czerwca 2023 r.

Reklama