Ponad 2 mln zł na inwestycje w gminie Nowogrodziec. Co zostało zrobione?

Ulica Cicha w Nowogrodźcu
fot. Gmina Nowogrodziec Samorząd: – Rok 2022 bez wątpienia można nazwać rokiem proinwestycyjnym.
istotne.pl 183 gmina nowogrodziec

Reklama

Urząd Miejski w Nowogrodźcu:

Ostatnie 12 miesięcy obfitowały w wiele inwestycji na terenie Gminy Nowogrodziec. Wśród nich znalazły się również inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej.

Jakie inwestycje zrealizowano?

  • Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 13 obr. 3 Nowogrodziec oraz dz. nr 564/1 w Parzycach. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 714 mb oraz 3 mb szerokości. Koszt zadania wyniósł około 515 000 złotych.
  • Remont chodnika przy ul. Szpitalnej w Nowogrodźcu. W ramach tej inwestycji przeprowadzono remont chodnika w zakresie wymiany nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową o grubości 6 cm o powierzchni 141 m2. Koszt tego zadania wyniósł około 44 000 złotych.
  • Przebudowę drogi i parkingu przy ul. Cichej w Nowogrodźcu. W pasie drogowym przeprowadzono inwestycję polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 107 mb i szerokości 4 – 5,5 mb drogi oraz wykonany został parking również w technologii asfaltowej o pow. 275 m2. Dodatkowo w ramach bezpieczeństwa posadowiono dwie lampy solarne. Koszt inwestycji wyniósł około 165 000 złotych.
  • Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych: dz. nr 979, 1020, 1011 – ul. Kwiatowa w Wykrotach. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 659 mb oraz 3 mb szerokości. Koszt tego zadania wyniósł około 405 000 złotych.
  • Przebudowę drogi gminnej przy ul. Krótkiej w Wykrotach. Wykonano w ramach inwestycji nawierzchnię asfaltowa na odcinku 1 210 mb oraz 3,5 mb szerokości. Koszt zadania wyniósł około 555 000 złotych.
  • Przebudowę drogi gminnej w Gościszowie – dz. nr 459. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 180 mb oraz 3 mb szerokości. Koszt przedsięwzięcia to kwota około 83 000 złotych.
  • Przebudowę drogi gminnej w Gościszowie – dz. nr 461, 460. W ramach tego zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 240 mb oraz 3 mb szerokości. Koszt inwestycji wyniósł około 104 000 złotych.
  • Przebudowę drogi gminnej w Gościszowie – dz. nr 1539/1. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 270 mb oraz 3 mb szerokości. Koszt zadania wyniósł około 190 000 złotych.
  • Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w Czernej. Zagospodarowanie terenu polegało na utwardzeniu nawierzchni o powierzchni 228 m2 z płyt ażurowych betonowych. Koszt tego zadania wyniósł około 77 000 złotych.

Gmina:

Stan techniczny dróg uniemożliwiał korzystanie z nich w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwym momentem dla rolników oraz mieszkańców był okres wiosenno-jesienny, w którym drogi były częściowo nieprzejezdne.

Całkowity koszt wspomnianych zadań to ponad 2 mln zł. Urzędnicy: – Na realizację części inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych w wysokości 306 590 złotych oraz z Programu Rządowego Polski Ład w wysokości 489 894 złotych.

Reklama