Uczniowie więcej ćwiczą

Uczniowie
fot. UM Legnica W legnickich szkołach znacząco spadła liczba decyzji o zwolnieniu z wychowania fizycznego, wydawanych przez dyrektora szkoły na podstawie zwolnień lekarskich czy zaświadczeń od rodziców.
istotne.pl 0 sport, program, um legnica, miasto legnica

Reklama

Ta dobra tendencja jest przede wszystkim efektem zaangażowania nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów placówek w różnorodne działania zachęcające uczniów do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego. Również wdrożenie „dobrych praktyk” w wielu szkołach, przyniosło oczekiwane efekty.

Podejmowane działania mają właśnie zapobiegać nadmiernym i nieuzasadnionym zwolnieniom z zajęć wychowania fizycznego. Zwłaszcza że prawie wszystkie szkoły w naszym mieście dysponują dobrą i nowoczesną bazą sportową. Legnica, wspierając akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji „Stop zwolnieniom z WF”, realizuje następujące programy: „Umiem pływać”, „Multisport”, „Mały Mistrz”.

  1. Powszechna nauka pływania „Umiem pływać”. W ramach tego programu 237 uczniów kolejnych 4 szkół podstawowych już od września uczy się i doskonali umiejętności pływackie. Program finansowany ze środków Gminy Legnica oraz MSiT. Jest on uzupełnieniem realizowanego w Legnicy od wielu lat programu nauki i doskonalenia pływania dla uczniów legnickich szkół, realizowanego na 3 krytych basenach przez 10 miesięcy roku szkolnego.
    Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt jest kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów
  2. Multisport – udział w programie biorą uczniowie z klas IV-VI z SP 1, SP 2 oraz SP 20 (ZS Integracyjnych). Zajęcia prowadzone są 3 razy w tygodniu po 90 minut
  3. Mały Mistrz – udział w programie biorą Szkoły Podstawowe nr 4 i 6
    Program ten skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny.

Gmina Legnica od 2008 r. realizuje także miejski program Legnickiego Animatora Sportu, przeznaczając na ten cel rocznie około 190 tysięcy złotych. Bezpłatne zajęcia odbywają się w miesiącach od marca do listopada.

UM Legnica/ii

Reklama