Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu

Urna wyborcza
fot. istotne.pl 22 lipca 2015 r. o godz. 12:30 w ratuszu miało miejsce pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu, powołanej Postanowieniem nr 257/15 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z 17 lipca 2015 r.

Reklama

Chodzi o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Bolesławiec (w okręgu 10), zarządzonych na 13 września 2015 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Bolesławcu ukonstytuowała się w składzie:

  1. Małgorzata Goleńska – przewodnicząca
  2. Dawid Karol Kołodziej – zastępca przewodniczącej
  3. Urszula Beata Burniak – członek
  4. Justyna Magdalena Foremna – członek
  5. Teresa Janina Sakowska – członek
  6. Dawid Łukasz Sarbak – członek
  7. Krzysztof Stanisław Skop – członek.

Po posiedzeniu komisji odbyło się szkolenie, które poprowadziła Agata Rycyk – starszy radca Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

iza

Reklama